Husk stipendfristen!

Du kan søke Vederlagsfondets stipend via DnFs nettside – du finner link til søknadsskjema øverst til høyre på forsiden. Eller du kan søke ved å bruke papirskjema….

penger_a

Du kan søke Vederlagsfondets stipend via DnFs nettside – du finner link til søknadsskjema øverst til høyre på forsiden. Eller du kan søke ved å bruke papirskjema.

Merk at dersom du søker elektronisk vil du få opp en bekreftelse på innsendt søknad på skjermen. Får du ikke opp bekreftelsen, er det viktig at du tar kontakt med sekretariatet på post@forfatterforeningen.no med en gang.

Nordisk forfatterstipend og Seniorstipendet kan kun søkes i brevs form (papir eller e-post).

Minner om at Statens kunstnerstipend søkes direkte fra Kulturrådet, og vi oppfordrer til å søke begge alle stipend.