Hva driver vi med i Rådhusgata 7?

Første uka i september kom tyske forleggere til oss i Rådhusgata 7, pluss de norske forfatterne som er en del av NORLAs satsning Nye stemmer…

radhusgata_garmanngaarden_oslo

Første uka i september kom tyske forleggere til oss i Rådhusgata 7, pluss de norske forfatterne som er en del av NORLAs satsning Nye stemmer – et program som søker å synliggjøre flere forfattere internasjonalt, for å si det med NORLA: få frem den rike litterære underskogen. Den første uka var det også et Opphavsrettsymposium over to dager i Helsinki.

Mye av september måned har også gått med til å ta i mot henvendelser fra medlemmer som søker grunnstipend, behandling og utbetaling av grunnstipend. Nå skal alle som har søkt og oppfyller kriteriene ha fått penger!     

Kopinors Storseminar ble også avholdt i september, der var temaet betydningen av norsk som skriftspråk innen forskning og utdanning og digitale læremidler..

Som dere husker var siste vinner av DnFs ytringsfrihetspris Jael Uribe også arrangør av en internasjonal litteraturfestival ved navn Woman Scream. Vi jobber nå for, i samarbeid med Norsk litteraturfestival, å få til en norsk variant i mars. Så denne måneden ble det skrevet og sendt avgårde søknad om støtte til en slik festival.  

Neste år er det DnFs 125-års jubileum, og denne måneden som forrige har også bestått av arbeid med jubileet, planlegging, men også tekstjobbing til en planlagt jubileumspublikasjon.  

I løpet av september, har det også blitt skrevet og kommet på trykk to kronikker fra Rådhusgata, den ene i Dagsavisen og der etterlyste vi kulturpolitikken i valgkampen. Den andre kronikken kom som en reaksjon på et ESA-utspill om unntaket fra Konkurranseloven. Saken stod opprinnelig i Dagens næringsliv, der avisas leder gikk inn for avskaffelse av Fastpris. Da ble vårt svar kronikken Fastpris, et gode for flere

DnFs strategiutvalg, som ble nedsatt før sommeren, er i gang med arbeidet og hadde sitt første møte 18.september, og vil møte månedlig fremover ut året.

Og ellers har det som vanlig vært medlemshenvendelser om kontraktsforhold og annet, og henvendelser fra journalister – denne måneden med spørsmål knytta til fastpris, valgresultatet, Tanums nye avtale om distribusjon av bøker for salg i Coops dagligvarehandel, noe vi frykter vil føre til økt kommersialisering og prisfokus, og med dét, manglende synliggjøring av bokbredden.

Det er alltid mange møter, blant annet et møte i Kulturrådet for å se på rammene for organiseringen av stipendtildelingen. Det har vært møte i kunstnerpolitikkutvalget, Kunstnernettverket, der kommende budsjettfremlegg ble diskutert og plan for høsten lagt.

Forfatterforeningen er også representert i eksterne styrer og nå har det vært styremøte i foreningen !Les og NORLA.

Leder for Sveriges Författarförbund, Gunnar Ardelius, var også en tur i Norge, og i den forbindelse hadde vi et møte med han der blant annet internasjonalt arbeid og forslaget til artikkel 12 i DSM-direktivet sto på agendaen.

Artikkel 12 er forslag til en bestemmelse i det bebudede EU-direktivet om Digital Single Market som i siste versjon åpner for at også forleggerne skal ha rett til en andel av kollektive ordninger, og her spesifikt nevner bibliotekvederlaget. Dette er noe vi kjemper mot sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner!

Valgkomiteen, og IU har hatt første møte i Rådhusgata.

Måneden ble avslutta med vårt eget styremøte, der blant annet Kulturmeldingen og jubileum 2018 var et tema. Og apropos jubileum, fredag 29.9, var det jubileumsfest for Norske barne- og ungdomsbokforfattere, NBU, som har eksistert i søtti år. Gratulerer! 

Og sist men ikke minst, husk frist for å søke stipend! Søknadsskjema ble klargjort og lagt ut forrige uke på våre nettsider, fristen er 17.oktober.