Aktuelt

Hva er Det litterære Råd?

Den norske Forfatterforening organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker. Foreningen ble grunnlagt i 1893, og har pr. i dag 600 medlemmer. Formålet er å verne og…

© Kjell Bitustøyl

Den norske Forfatterforening organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker. Foreningen ble grunnlagt i 1893, og har pr. i dag 600 medlemmer. Formålet er å verne og fremme norsk litteratur og ivareta norske forfatteres interesser. Årsmøtet finner sted hver vår. Da velges leder, nestleder, styre og medlemmer til Det litterære Råd (DLR). Ved forrige årsmøte gikk hele fem av medlemmene i rådet ut, og fem nye kom til. Lederen av rådet er fortsatt den samme: Stein Versto. Ved siden av Versto, er DLR nå nestleder Markus Midré, og medlemmene Mirjam Kristensen, Kjell Ola Dahl, Maria Fossum, Morten Wintervold, Aasne Linnestå, Eirik Ingebrigtsen, og Tormod Haugland. Men, som et av rådsmedlemmene sa i et intervju på denne siden i fjor: Rådet blir ikke til før medlemmene kommer sammen, før de ni leserne snakker sammen om bøkene, og nye tanker kommer til tekstene. 

Vi presenterte hele det forrige rådet i en serie intervjuer og tekster i fjor. De neste dagene skal dere få bli kjent med de nye medlemmene ─ og bli kjent på nytt med de gamle medlemmene av rådet. Men først litt mer om Rådet, fra vedtektene til DnF:  

DLR er DnFs sakkyndige råd i litterære spørsmål, og tar avgjørelser om medlemskap i DnF og fordeling av stipendmidler. Det er viktig å skille mellom disse to funksjonene til rådet. Leder Stein Versto oppsummerer det slik:

– Rådet innstiller til styret i søknader om medlemsskap. Styret har det formelle ansvaret når det gjeld søknader om medlemskap, men i praksis er det Rådet som tar stilling. Hovedgrunnlaget for våre vurderinger i spørsmål om medlemskap er vedtektene og vedtaket fra årsmøtet i DnF i 2007, der kriteriene for medlemskap var oppe til grundig drøfting. 

– Hva betyr det at Rådet innstiller til stipend?

– Det betyr at Rådet fungerer som stipendkomité for Statens Kunstnerstipend. Det er altså sistnevnte som har det formelle ansvaret – og tar avgjørelsen – i tildelingen av de statlige stipendene. 

– Dere fordeler også stipender fra DnFs stipendfond. Fungerer dette annerledes?

– Ja, det er en forskjell på jobben vi gjør med DnFs stipendmidler ─ der vi tar avgjørelsen ─ og de statlige stipendene, der vi har en rådgivende/ innstillende funksjon. 

– Dere behandler også søknader om medlemsskap i DnF. Kan du si noe til trøst for de hvis søknader blir avviste?

– At en søknad blir avvist innebærer ikke nødvendigvis en avvisning av forfatterskapet, minner Versto om: 

– Rådsmedlemmene har i en del tilfelle sagt seg i mellom at vi vil se en bok til av søkeren før vi sier ja til medlemsskap. Det er jo slik med en del forfatterskap, både nå og før, at styrken og kvaliteten til forfatteren først viser seg etter forholdsvis mange bøker, sier Versto. 

Ved siden av Stein Versto, er DLR nestleder Markus Midré, og medlemmene Eirik Ingebrigtsen, Mirjam Kristensen, Aasne Linnestå, Morten Winterwold, Kjell Ola Dahl og Marita Fossum. De leser alt som blir gitt ut av norsk skjønnlitteratur i løpet av året. De setter seg inn i hele forfatterskap som søker om å bli medlemmer i foreningen.  I fjor høst presenterte vi det forrige rådet. I ukene som følger vil vi vise fram det sittende rådet. Hver for seg har de fortalt noe om seg selv og forholdet sitt til litteraturen. I neste sak kan dere bli bedre kjent med et av de nye medlemmene av året: Kjell Ola Dahl.