Hviterussland: Ytringsfrihetsprisvinner Ales Bjaljatski er satt fri

Han har sonet 1/3 av straffen og etter hviterussisk lov kan man da få amnesti. Bjaljatski gikk på jobb i fengselet klokka åtte fredag morgen…

ales_bjaljatski

Han har sonet 1/3 av straffen og etter hviterussisk lov kan man da få amnesti. Bjaljatski gikk på jobb i fengselet klokka åtte fredag morgen – en time senere fikk han nyheten og like etterpå ble han satt på toget til Minsk hvor han har holdt en pressekonferanse.

Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris for 2011 ble tildelet forfatteren og ytringsfrihetsforkjemperen Ales Bjaljatski for hans store innsats og arbeid for menneskerettigheter og ytringsfrihet i Hviterussland.

Ales Bjaljatski har studert hviterussisk litteratur og er medlem av forfatterforeningen i Hviterussland, men er likevel mest kjent for sitt arbeid som leder gjennom 15 år for menneskerettighetsorganisasjonen Viasna. Han ble dømt til fire og et halvt års fengsel for skattundragelse samt til inndragning av eiendom – slik praksis er for opposisjonelle. Rettsprosessen brøt med omtrent alle Hviterusslands internasjonale forpliktelser, og Ales Bjaljatski soner nå dommen i en tvangsarbeidsleir.

Menneskerettsorganisasjonen Bjaljatski leder er Hviterusslands viktigste menneskerettighetsorganisasjon, og er kjent for å ha gitt juridisk og materiell hjelp til ofre for regimets overgrep. I det hviterussiske diktaturet har Viasna vært den viktigste kilden til informasjon om overgrepene som har blitt stadig intensivert. Som en represalie for arbeidet sitt, har Viasna blitt nektet registrering og har dermed måttet operere uoffisielt. Bjaljatski, som leder Viasna, ble tvunget til å åpne konti i utlandet ettersom dette var eneste måten arbeidet kunne videreføres, blant annet med økonomisk støtte fra utenlandske menneskerettsorganisasjoner og bistandsgivere.

Ales Bjaljatski er nominert til Nobels Fredspris flere ganger.