Hvordan jobber en bokillustratør?

Forfatterforeningen driver forlagsturisme denne våren, og besøker ulike aktører i forlagsbransjen. Hvordan jobber forlagsredaktører som Bjørn Aagenes eller Nils-Øivind Haagensen? Og hva med en bergensbasert…

Gunvor Rasmussen

Forfatterforeningen driver forlagsturisme denne våren, og besøker ulike aktører i forlagsbransjen. Hvordan jobber forlagsredaktører som Bjørn Aagenes eller Nils-Øivind Haagensen? Og hva med en bergensbasert illustratør og omslagsdesigner: Har hun andre prosesser og arbeidskår enn for eksempel Egil Haraldsen fra Exil Design? Les og lær mer om Gunvor Rasmussen, et purungt hotshot av en grafiker og tegner som ble fanga opp av daværende magasinredaktør for Bergens Tidende, Christina Pletten, midt på 00-tallet. Siden da har Rasmussen satt fingermerket sitt på BT-magasinet. Bokstavelig talt – gjennom en tegnestil som har vært uvanlig analog til 00-tallet å være. 


– Hei Gunvor! Du er ikke bare avistegner, men også bokillustratør. Kan du beskrive prosessen din når du lager illustrasjoner eller omslag til bøker?

– 1. Får manus, leser gjennom det og tar notater og raske skisser.
2. Diskuterer frimerkeskisser med andre, både designere oig andre uten visuell utdanning.
3. Velger ut noen få skisser og tegner dem ut og tar ny runde med tilbakemelding fra andre. Sender en/to idéskisser til forlag/publikasjon for tilbakemelding.
4. Tegner ut original om tilbakemelding er positiv, hvis ikke tar vi bare noen runder til med skisser og tilbakemelding. Printer ut selv og tester omslag fysisk rundt en bok for å se om noe kan utbedres.
5. Skanner og flikker på tegning/design i photoshop før den sendes til evt grafisk designer/den som setter boken sammen i InDesign.


– Når du tegner framsideillustrasjoner: Leser du manus eller jober du ut i fra beskrivelser av prosjektene?


– Vanligvis får jeg ferdige manus å lese gjennom, bortsett fra på det prosjektet jeg jobber med nå. Men der har jeg selv bedt om info om historiene jeg skal illustrere til før de er ferdige. Dette gjør jeg fordi jeg vil kunne ha tid til å gjøre reserach på tema både historisk og kunsthistorisk, og gjøre grundig forarbeid og studier for det jeg skal tegne.


– Hvor tett er kontakten din med forfatteren?

– Jeg har sjelden kontakt med forfatter alene, det meste går gjennom redaktører og forlag. Hvis jeg har direkte kontakt med forfatter er det gjerne fordi jeg kjenner vedkommende fra før og vi har valgt å gå inn i et samarbeid sammen. Men igjen, på det jeg jobber med nå har jeg kontaktet forfatter hvis det var noe jeg lurte på angående det de har skrevet.


– I hvor stor grad er forfattere eller redaktører med på å forme resultatet?

– De redaktørene og forfatterne som jeg har jobbet best med vet at det kan være en fordel å ikke prøve å detaljstyre en tegning eller et design. De har gjerne kommet med enten et tema eller konsept, i stedet for å bestille en ridende rytter til hest. Så har vi sammen gjennom skisseprosess og tilbakemelding kommet fra til et produkt som utfyller og jobber sammen med historien, enn å bare tegne akkurat det som står i teksten. Det hender sjelden at jeg får oppdrag der en forfatter/redaktør har på forhånd bestemt seg for et design.

– Kan du fortelle om noen prosesser som var særlig interessante?

– Prosesser som jeg synes er særlig interessant er der forfatter og redaktør har rom for hverdagsgalskap og vet at det finnes lesere med sans for humor. Og ganger der forfatter og redaktør viser at de stoler på at kunstner/illustratør er det beste til å ta akkurat den jobben. Jeg kan ikke trekke fram en enkelt episode, men jeg har opplevd mange gøye situasjoner der jeg følte at vi som jobbet sammen var helt på nett og brukte hverandre som inspirasjon og givende medarbeidere.

– Hva er illustratørens rolle?

– Jeg tenker at min rolle som illustratør er som nevnt over, at jeg skal bidra til historien som fortelles ved å bygge opp under og forsterke/berike det forfatteren vil fram til. Samtidig må jeg også kunne tenke hvordan et omslag vil se ut sammen med andre bøker i en bokhandel. Jeg må også ha nok kunnskap om grafisk design og annen fagkunnskap til å vite at f. eks. designtriks gjerne mister sin slagkraft hvis alle bruker samme triksene. Beholde integriteten til boken og gjøre grundig research på både det skrevne og om forfatterens lesergruppe for å kunne lage et design som ikke mister et gammelt publikum men også kan engasjere nye lesere.
Jeg har forskjellige roller ut fra jobben jeg skal gjøre.

– Er du mest kunstner, eller mest designer? På lag med forfatteren? Med markedsavdelingen?

– Jeg er både kunstner og formgiver, med nok porsjon galskap vs struktur for å kunne gjennomføre en jobb med slagkraft og energi, men også være strukturert samarbeidspartner. Jeg er ikke på lag med verken forfatter eller markedsavdelig, heller ser på begge som viktge kilder for tilbakemelding og inspirasjon, og bruker dem begge underveis for å fram et design som jobber godt sammen med boken. Men selvfølgelig, samarbeid kan gå skeis, og det er da man skal respektere hverandres fagfelt og ha innsikt nok til å kunne snu om i en diskusjon og vite hva ens samarbeidspartnere er utdannet og har kompetanse til. De jobbene som har vært best produsert er der vi har har tydelig dialog uten å prakke et design på noen, og der sluttproduktet er et felles produkt, ikke et kompromiss mellom forfatter, redaktør og designer.