Hvorfor finnes Verdens Bokdag?

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger…

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. 

Hver dag er en bokdag. Men en dag i året heter Verdens Bokdag. 23. april blir bøker og lesing feiret verden over. Dagen markerer bøker og ytringsfrihetens viktige rolle i byggingen av sunne demokrati, for utviklingen av språk, kommunikasjon, utdanning og kultur.