I kulturministerens palass

Etter sommerens debatt om kulturelite versus frivillige bidragsytere, har vi foretatt en enquete her på Forfatterforeningens hjemmeside. Per Knutsen og Ingri Lønnebotn er først ute…

kulturpalass

Etter sommerens debatt om kulturelite versus frivillige bidragsytere, har vi foretatt en enquete her på Forfatterforeningens hjemmeside. Per Knutsen og Ingri Lønnebotn er først ute – og begge er snare til å nevne styrking av bibliotekene.


Per Knutsen:

Hvilke konkrete litteraturpolitiske saker ville du ha prioritert

A) Om du var kulturminister?

– Privatisering av bibliotekene og konkurranseutsetting av innkjøpsordningen … Kødda! Jeg ville ha styrket bibliotekene og gjort det mer
attraktivt å gi ut oversettelser fra "ukurante" språk.

B) Om du var ordfører i en mindre kommune?

– Med all respekt for ordførerne i små og store, norske kommuner – jeg tror ikke det er så lurt å overlate litteraturpolitikken til dem. Jeg er takknemmelig så lenge de lar være å legge ned bibliotekfilialer.

Ingri Lønnebotn:

Hvilke konkrete litteraturpolitiske saker ville du ha prioritert

A) Om du var kulturminister?

– Som kulturminister ville jeg ha satset stort på bibliotekene: Modernisert bruken, kafétilknytning med løpende opplesninger. For noen byer en slags konkurrent til Litteraturhuset. Kanskje supplert med ulike, oppfinnsome utstillinger som viser en forfatters arbeid. Eks: 10 bossekker med kasserte A4-ark, noen sider som viser utkast nummer 12 osv. En stabel bøker som angir researcharbeidet …

Som kulturminister ville jeg hatt klare kjøreregler for å bevare/beskytte det norske språket, noe som innebærer å ta vare på forfattere.

B) Om du var ordfører i en mindre kommune?

– Som Ordfører ville jeg hatt et STED der litteraturen kunne møte publikum. Stor eller liten målestokk i forhold til kommunene størrelse.