Ideologi i praksis på Arendalsuka

«Hvilken ideologi ligger til grunn for det enkelte partis kulturpolitikk? Og hva er målet med kulturpolitikken?  Hvem har ansvaret for kunsten i kulturpolitikken? Er det staten,…

DnFs leder Heidi Marie Kriznik holder appell på Arendalsuka, der hun blant annet fremhever kunstens egenverdi - også i skolen

«Hvilken ideologi ligger til grunn for det enkelte partis kulturpolitikk? Og hva er målet med kulturpolitikken? 
Hvem har ansvaret for kunsten i kulturpolitikken? Er det staten, kommunen, fagmiljøer, markedet eller enkeltmennesket? Ulike ideologier gir ulike svar på disse spørsmålene, men hvordan skal ideologiene praktiseres?»

Disse spørsmålene ble stilt politikere fra alle partier, de fleste fra Familie- og kulturkomiteen, på Arensdalsuka den 14. august. Da inviterte Kunsternettverket disse politikerene til debatt:

Marianne Haukland (H), Stortingsrepresentant for Finnmark, Familie- og kulturkomiteen • Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Stortingsrepresentant for Telemark, Familie- og kulturkomiteen • Freddy André Øvstegård (SV), Stortingsrepresentant for Østfold, Familie- og kulturkomiteen • Anette Trettebergstuen (Ap), Stortingsrepresentant for Hedmark, Familie- og kulturkomiteen • Silje Hjemdal (FrP), Stortingsrepresentant for Hedmark, Familie- og kulturkomiteen • Ståle Sørensen , (MDG) representant for Buskerud, sitter i fylkestinget og i bystyret og formannskapet i Drammen. • Marie Sneve Martinussen (Rødt), nestleder og kulturpolitisk talsperson for Rødt • Sveinung Rotevatn (V),

Debattlederen var Veslemøy Østrem. Hun er avdelingsleder for politikk og økonomi i Aftenposten. Østrem har mange år bak seg som journalist og redaksjonell leder også innen kulturfeltet. Hun var ansvarlig for Panama Papers i Aftenposten 2016, er kåret til Årets nyskaper av Oslo Redaktørforening 2017, og leder Medienettverket – forum for kvinner i ledelse.

Hva er kunstnernettverket?

Kunstnernettverket samler 20 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 29 000 medlemmer. Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker.

Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Nettverket ble etablert i 2011.