Ikke glem Kulturrådets inntekts-undersøkelse

Hittil har kun 11 % av DnFs medlemmer svart på Kulturrådets nye inntektsundersøkelse blant kunstnere. Vi minner om at inntektsundersøkelsene er det viktigste kunnskapsgrunnlaget for å kartlegge inntektene til forfattere og andre kunstnere og dermed verdifull kunnskap som vi hele tiden bruker i vårt politiske arbeid for å styrke forfatteres inntekter og arbeidsforhold. Vi oppfordrer alle til å registrere seg og delta på undersøkelsen. Du har fått tilsendt lenke, men ta kontakt hvis du trenger den om igjen.