Ikke lenger 5 kroner boka!

Den norske Forfatterforening har i ekstraordinært styremøte 20. februar vedtatt å si opp sin billigbokavtale med Forleggerforeningen. Når flere og flere forlag satser på tidlige…

FOTO: Richard Eriksen

Den norske Forfatterforening har i ekstraordinært styremøte 20. februar vedtatt å si opp sin billigbokavtale med Forleggerforeningen.

Når flere og flere forlag satser på tidlige billigbokutgivelser får forfatterens royalty på billigbøker i dag en ganske annen betydning for forfatteren enn den hadde da den første billigbokavtalen ble skrevet.

Royaltystigen er siden den gang justert, men justeringen står ikke i forhold til forlagenes billigboksatsing. Det finnes ingen begrunnelse for at royaltysatsen på en billigbok skal være en tredel av royaltysatsen på en førsteutgave, slik den er i dag. 5% royalty på bokprisen innebærer 5 kroner
boka til forfatteren. Alle som ikke vet hvordan situasjonen er for forfatterne reagerer med vantro når de oppdager hva forfatteren får.