«Ikke vent på momsfritak. Lanser e-bøkene likevel!»

"Avgjørelsen om momsfritak for e-bøker lar vente på seg. Forlagene må ikke vente på regjeringen, men lansere e-bøkene sine uansett." Dette var hovedbudskapet da NRK…

"Avgjørelsen om momsfritak for e-bøker lar vente på seg. Forlagene må ikke vente på regjeringen, men lansere e-bøkene sine uansett."

Dette var hovedbudskapet da NRK Kulturnytt rapporterte fra et møte mellom kulturminister Anniken Huitfeldt og folk fra bokbransjen: Det blir trolig ikke inkludert i forslaget til statsbudsjett som legges fram i oktober.

Mens vi venter på en kommentar fra Anne Oterholm, kan dere høre henne uttale seg til NRK Kulturnytt, lese denne, denne, eller utallet av andre saker om tema, som det blir linket til her og her, eller lese et ferskt intervju med Oterholm i denne saken fra Bok&Samfunn:

 


Trolig ingen momsavklaring på statsbudsjettet

Det blir trolig ikke gitt noen signaler om momsfritak på e-bøker når statsbudsjettet legges fram i oktober. Det er klart etter at Anniken Huitfeldt møtte aktører fra bokbransjen mandag formiddag.
Tekst: Per Olav Solberg
Bokbransjen har lenge ventet på en avklaring når det gjelder hvorvidt regjeringen vil innføre moms på e-bøker eller ikke. Slik regelverket er i dag, er e-bøker avgiftsbelagt med 25 prosent moms.
Under møtet mandag formiddag kom det fram at det trolig ikke blir noen avklaring i statsbudsjettet om moms på e-bøker. Kulturminister Anniken Huitfeldt vil isteden lukke igjen døren for at utenlandske aktører kan selge norske e-bøker uten moms. Slik regelverket er i dag, kan nemlig utenlandske nettbokhandler selge e-bøker til Norge uten moms. Dette regelverket vil trolig bli forandret fra nyttår, og det betyr at det ikke vil være noen vits for norske aktører å flagge ut sine e-bokhandler for å kunne selge momsfritt til Norske kunder.
– Det er bra at det nå blir en likebehandling mellom norske og utenlandske aktører, men vi er selvsagt skuffet over at det fortsatt ikke er noen politisk avklaring rundt moms på e-bøker, sier direktør i Den norske Bokhandlerforening, Randi Øgrey. Hun var til stede på møtet med Kulturministeren sammen med Anne Oterholm i Den norske Forfatterforening og Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm.
Ifølge kulturdepartementet vil man avvente mediestøtteutvalgets rapport som skal være klar 1. januar 2011, før man på nytt eventuelt vurderer et momsfritak på e-bøker. Mediestøtteutvalget ble satt ned for å se på avisbransjen og støtteordninger avisene er tilgodesett med. En av problemstillingene til utvalget handler om hvorvidt nyhetstjenester som inneholder annet medieinnhold enn bare ren tekst, også bør få momsfritak. Et argument mot å innføre moms på e-bøker, har nettopp vært problemet med å trekke grensene mellom en e-bok og annet medieinnhold som uansett ikke har krav på momsfritak.
Spørsmålet er hva bransjen nå velger å gjøre når en momsavklaring fortsatt synes langt fram. Vil man nå komme i gang med lansering, eller avvente en videre avklaring. Anne Oterholm, leder i Den norske Forfatterforening, mener man har ventet lenge nok.
– Jeg tror bransjen kommer til å gjøre noe nå. Å avvente det som måtte komme fram i mediestøttutvalgets rapport vil uansett ta for lang tid. Jeg har stor sympati for at man hittil har ventet på en avklaring, men når denne avklaringen ikke later til å komme, bør man bestemme seg for å gjøre noe, sier hun.
Hun synes Kulturdepartementets måte å jobbe på er bakvendt i denne saken.
– Istedenfor å innføre momsfritak, som vil være det beste for det norske språket, litteraturen og bokleserne, ønsker man isteden å gjøre det umulig for utenlandske aktører å selge e-bøker til norske lesere uten moms. Noen synes også det er vanskelig med en grenseoppgang mellom e-bøker og andre medieuttrykk. Vårt forslag her er å innføre en prøveordning med momsfritak, og som kun gjelder parallellutgaver til de trykte bøkene. Her er ikke grenseoppgang mellom e-bok og annet medieinnhold noe tema, sier hun.