Informasjon om Storytel

Cappelen Damm har opptrådt svært uryddig når det gjelder kontakt med og informasjon til forfatterne og Forfatterforeningen. Vi har flere ganger etterspurt detaljert informasjon om hvordan forfatternes…

storytel

Cappelen Damm har opptrådt svært uryddig når det gjelder kontakt med og informasjon til forfatterne og Forfatterforeningen. Vi har flere ganger etterspurt detaljert informasjon om hvordan forfatternes betaling blir regnet ut. Vi har fått noe informasjon fra Storytel, men ikke nok til å informere forfatterne tilstrekkelig.

Hvordan skjer inntektsfordelingen i Storytel?

 Totale abonnementsinntekter samles i en pott.
 Antall salg, dvs. lesing/lytting, summeres opp.
 Inntekt for hvert salg finnes ved å dele abonnementsinntekter med antall salg.
 Hvert enkelt salg fordeles slik: Storytel tar sin andel (avhengig av avtalen de har med hvert enkelt forlag). Forlaget sitter igjen med en nettoinntekt, og plikter å utbetale royalty til forfatter fra denne nettoinntekten (ekskl. mva.).

Hva regner Storytel som et «salg»?

 Fullførte bøker regnes som et 5/5 salg, dvs. et fullstendig salg av boken.
 Bøker som er lest/lyttet 80 % er et 4/5 salg, 60 % er 3/5 salg, 40 % er 2/5 salg og 20 % er 1/5 salg.

Gratis prøveperiode og gave

 Nye abonnenter får en gratis prøveperiode på to eller fire uker. Storytels betaling til forlag for lesing/lytting i gratisperioden vil ikke tas fra potten av abonnementsinntekter, men vi har ikke fått utfyllende informasjon om hvordan forfatteren betales for denne gratis lesingen/lyttingen.
 Hver abonnent får tilbud om å gi bort fem bøker gratis til venner. Vi vet foreløpig ingenting om hvordan forlag og forfatter får betalt for disse gavene.

Avtaleverket

 Det må inngås en egen avtale mellom forlag og forfatter for å tilby e-bøker og lydbøker i abonnementsordninger. Det holder ikke med vanlig e-bokavtale eller lydbokavtale som omfatter enkeltsalg.
 Forleggerforeningen og Forfatterforeningen har fremforhandlet en standardavtale for ebøker i abonnementstjenester. Det finnes foreløpig ingen slik avtale for lydbøker. Det vil si at forlag som gir ut lydbøker må tegne egen avtale med hver enkelt forfatter for å legge lydbøker inn i abonnementstjeneste.
 Avtale om e-bøker i abonnementsordninger slår fast at 10 % av verket kan leses gratis, før forfatter skal ha betalt. Storytel opererer med en annen grense. Så lenge ikke annen grense for gratislesning er avtalt med forfatter, har ikke forlag rett til å legge e-bøker inn i Storytels tjeneste.
 Fra forleggerhold har det blitt stilt spørsmål ved om forfatter for e-bøker i abonnementsordninger, og med den betalingsmodell Storytel legger opp til, har krav på 40 % eller 30 % royalty av forlagets nettoinntekt fra slike tjenester. Forfatterforeningen mener avtalen er klar på at forfatter skal ha 40 % royalty av forlagets inntekt fra Storytels
abonnementstjeneste.
 Avtalen sier at forfatter skal ha utbetalt minst 15 kroner hver gang det leses mer enn 10 % av en e-bok.
 Avtalen åpner ikke for gratis lesning utover «smakebit» på inntil 10 %. Forfatter skal derfor også ha utbetalt minst 15 kroner hver gang det leses mer enn 10 % av en e-bok i abonnentenes gratis prøveperiode.
 Forfatter skal ha utbetalt minst 15 kroner hver gang en abonnent gir bort en e-bok gratis til en venn (usikkert om dette tilbudet bare gjelder lydbøker eller om det også gjelder e-bøker).
 I avtaler Cappelen Damm har tilbudt forfatterne for å legge lydbøker inn i tjenesten, får forfatter 20 % royalty av forlagets nettoinntekt. Det er bare halvparten av hva vi får for ebøker i tjenesten. Hvis vi antar at Storytel skal ha 50 % av den totale potten (en ikke uvanlig forhandleravanse ved papirboksalg), vil det si at forfatter for lydbøker kun sitter igjen med 10 % av den totale potten.

Forfatterforeningen sa ved sist årsskifte opp den gjeldende lydbokavtalen. Første forhandlingsmøte var 27. august og vi ser for oss å fremforhandle avtaler både for enkeltsalg av lydbøker (CD, nedlastbar lydfil, enkeltstrømming av lydbok og såkalte digi-kort) og lydbøker i abonnementstjenester. Målsettingen er å ha avtaler klare som skal gjelde fra 1. januar 2015.

Om du får tilbud fra ditt forlag om å legge lydboken din inn på Storytels abonnementstjeneste, før det er fremforhandlet avtaler for dette på foreningsnivå, bør du sette som vilkår at avtalen skal erstattes med den fremforhandlede avtalen når den foreligger. Det vil også være viktig at en slik avtale som ikke er felles fremforhandlet er tidsbegrenset. Mottar du en slik avtale, må du gjerne ta kontakt med Forfatterforeningen.

Vi kommer med mer informasjon om Storytels/forlagenes avtalevilkår så snart vi vet mer.