Informasjonsmøte for søkere til Statens kunstnerstipend

Informasjonsmøte for søkere Det vil bli avholdt flere informasjonsmøter for søkere hvor Statens kunstnerstipend presenteres. Det informeres om de forskjellige stipendordningene og det gis råd…

kulturraadet_hvit_stor

Informasjonsmøte for søkere

Det vil bli avholdt flere informasjonsmøter for søkere hvor Statens kunstnerstipend presenteres. Det informeres om de forskjellige stipendordningene og det gis råd og tips til søknadsskriving. Henvendelser og påmelding til mette.ronning@kulturradet.no, innen  6. september.

  •          23. august kl 17.00-19.30, Skuespillersenteret i Oslo 
  •          10. september kl 12.00-15.00, VISP i Bergen
  •          13. september kl 12.00-14.00, Norsk kulturråd, Mølleparken 2 i Oslo. 
  •          20. september Norske Billedkunstnere Agder, Kristiansand

 

Søknadsfrist

Årets søknadsfrist for Statens kunstnerstipend er 16. oktober kl 13.00. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Kulturrådets nettsidehttps://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend en måned før fristen. Som sist år, skal søkere kun fylle ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe. På Kulturrådets hjemmeside finner dere også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg. Søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.