Ingvild Burkey ny leder av Internasjonalt Utvalg

Ingvild Burkey ble i dag valgt til leder av DnFs Internasjonale Utvalg. "Etter å ha sittet i en mannsalder", som Løvåsen uttrykte det, gikk Henrik…

Snapseed (1)

Ingvild Burkey ble i dag valgt til leder av DnFs Internasjonale Utvalg. "Etter å ha sittet i en mannsalder", som Løvåsen uttrykte det, gikk Henrik Hovland i vår av som leder for Internasjonalt Utvalg. Hovland har vært en aktiv og engasjert leder, som blant annet jobbet for og fikk gjennomført en dobling av stipendet til Ytringsfrihetsprisen – fra 100 000 til 200 000 kroner. Alt tyder på at Burkey blir en god etterfølger. Hennes erfaring med internasjonalt arbeid er stor – både i utstrekning og i dybde.
Internasjonalt Utvalg bidrar til at DnF skal oppfylle sitt ønske om å jobbe for og med utenlandske forfattere hvis ytringsfrihet er truet. Utvalget har gjennom tiden også drevet andre former for internasjonalt arbeid, som å sende forfattere til en poesifestival i Nicaragua, og til en utveksling mellom norske og syriske forfattere. Etter årsmøtet i 2012, gikk noen av medlemmene ut, og noen nye kom til. Det fulle IU kan man finne

 her

. Et flertall av de nye medlemmene møttes for første gang i Rådhusgata 7 i dag, og konstituerte seg. Ingvild Burkey (1967) var ønsket som leder av IU, sa seg villig til å være det, og ble valgt med akklamasjon. Hun er forfatter av prosa og lyrikk, debuterte i 1994 med diktsamlingen Torden i søvne, og mottok Tanums Kvinnestipend i 2009. Av utdannelse er hun statsviter. Etter utdannelsen har hun jobbet i land som Uganda, Sør-Afrika, Rwanda og Zimbabwe, og jobbet i tre år som menneskerettsobservatør for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i Bosnia.