Innkjøpsordningen drukner i påmeldinger

Det er Kulturrådet som administrerer innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, og fram til starten av 2019 har småforlagene måttet betale et gebyr på 10.000 kroner…

bokhandel_2

Det er Kulturrådet som administrerer innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, og fram til starten av 2019 har småforlagene måttet betale et gebyr på 10.000 kroner for å få bøker vurdert til denne ordningen.

Til årets tredje og siste søknadsrunde, som hadde påmeldingsfrist 3. september, er det påmeldt hele 78 bøker i kategorien som er ment for småforlag. I de forutgående årene har ikke antallet vært i nærheten av dette, viser en telling som Klassekampen har gjort:

• 2018: 27 påmeldinger

• 2017: 36 påmeldinger

• 2016: 25 påmeldinger

Seniorrådgiver i Kulturrådet, Hege Langballe Andersen, sier at økningen allerede på kort sikt vil få konsekvenser for vurderingsutvalgene som skal lese alle titlene.

– Vi må trolig hente inn ekstra ressurser i behandlingen av denne runden, sier hun.

  • Les artikkelen i Klassekampen: https://www.klassekampen.no/article/20190930/ARTICLE/190939999

Selv om vurderingsutvalgene til innkjøpsordningen nå får mange flere bøker å lese, skal de i teorien kjøpe inn alt de mener har god nok kvalitet.

Hege Langballe Andersen i Kulturrådet er spent på kvalitetsvurderingen av titlene.

– Tidligere erfaring viser at avslagsprosenten er forholdsvis høy på kategori 2-titler, så det er ikke sikkert det vil ha så stort utslag på Kulturrådets budsjetter. Det må vi følge med på, sier Andersen.

Andersen er godt fornøyd med at de etablerte forlagene ikke har flyttet enkelte av sine påmeldinger over til kategori 2. Det kunne de ha gjort, og da sluppet risikoen for krav om tilbakebetaling av cirka 250.000 kroner.