Innkjøpsordningens forfatter-vederlag økte i 2018

Økningen regnes som stor. Den kom takket være budsjettforliket der kulturfondet økte med 30 millioner, og som har vært en av DnFs kampsaker.

pengesekk

Økningen regnes som stor. Den kom takket være budsjettforliket der kulturfondet økte med 30 millioner, og som har vært en av DnFs kampsaker.