Innspill fra aksjonskomiteen

Aksjonskomiteen avholdt møte 13. mars og har kommet fram til følgende:

Samtaler med forleggerne/Forleggerforeningen vil forhåpentligvis bli
innledet rett etter påske. Inntil samtalene er i gang, og inntil vi ser om
det er mulig å få til resultater gjennom disse samtalene anbefaler
Aksjonskomiteen medlemmene i Den norske Forfatterforening følgende:

1. Billigbokkontrakter som allerede er underskrevet opprettholdes

Innspill fra aksjonskomiteen

Aksjonskomiteen avholdt møte 13. mars og har kommet fram til følgende:

Samtaler med forleggerne/Forleggerforeningen vil forhåpentligvis bli
innledet rett etter påske. Inntil samtalene er i gang, og inntil vi ser om
det er mulig å få til resultater gjennom disse samtalene anbefaler
Aksjonskomiteen medlemmene i Den norske Forfatterforening følgende:

1. Billigbokkontrakter som allerede er underskrevet opprettholdes
(dersom forfatteren selv ønsker det, kan han/hun naturligvis henstille til
forlaget om å utsette utgivelsen)
2. Nye opplag av en bok som allerede er i salg, kan ikke stanses dersom
forlaget insisterer på å trykke dem
3. På henvendelse fra forlaget om billigbokutgivelse nå har forfatteren
all rett til å takke nei til tilbudet. Aksjonskomiteen anbefaler at
forfattere som får billigboktilbud i den situasjonen vi er i, ber om å få
vente med å signere. Det er imidlertid fremdeles opp til hver enkelt
forfatter å velge.
4. Er du usikker, ta kontakt med Forfatterforeningen

Informasjon vil bli lagt ut på denne siden etter hvert som den foreligger.

AKSJONSKOMITEEN