Aktuelt

Innspill uten honorar

Kulturdepartementet har invitert en rekke kunstnere, inkludert skjønnlitterære forfattere, i anledning den kommende Kunstnermeldingen, til å delta på et innspillsverksted som finner sted tirsdag denne…

_syn5444-2

Kulturdepartementet har invitert en rekke kunstnere, inkludert skjønnlitterære forfattere, i anledning den kommende Kunstnermeldingen, til å delta på et innspillsverksted som finner sted tirsdag denne uka i Stavanger. Forfatterne er invitert til å gi innspill om arbeidsforhold, rammevilkår og sosiale rettigheter.

Forfatterforeningen er blitt kontaktet av forfattere som er invitert, og vi er blitt gjort oppmerksom på at disse forfatterne ikke blir tilbudt honorar.

Forfatterne får lunsj og dekt reisa. Men blir altså ikke betalt for arbeidet.

Det er bra at forfattere, de som veit hvor skoen trykker, blir invitert og får komme med innspill, og det er å håpe på at deres innspill blir lytta til, men den tiden som brukes på arbeidet må honoreres. Det hadde selvfølgelig vært noe annet om jeg eller ledere i andre kunstnerorganisasjoner ble invitert uten å bli tilbudt honorar, vi jobber tross alt med dette og er honorert for å gjøre den jobben. Men de som nå er invitert, er invitert som enkeltkunstnere. 

Innspillsverkstedet tar en dag. De fleste vil forberede seg til et slikt innspillsverksted. Kanskje vil de bruke en til to dager på å sette seg inn i de statlige ordningene, hvordan disse fungerer, kanskje vil de kontakte andre på feltet, kanskje vil de skrive et innlegg og bruke tid på dette.

I innspillsnotat Forfatterforeningen fikk fra Kulturdepartementet, ble vi bedt om å besvare: Hvordan kunstnere kan øke inntekter fra kunstnerisk virke. Det har vi selvfølgelig svart på i vårt innspill.

Men hvordan kan forfattere kreve rettmessig betalt og endre holdningene i samfunnet, det at kunstnere nærmest forventes jobbe gratis, hvis heller ikke staten betaler rettmessig?

Det er å forvente at staten går foran og betaler honorar. De kan starte med å sjekke Forfattersentrums minimumssatser:

Minimumssatser