Innspillsmøte om ytringsfrihet, kunst og kultur

Onsdag 14. april: DnF-leder Heidi Marie Kriznik er med når Ytringsfrihetskommisjonen strømmer innspillsmøte om ytringsfrihet i kunst- og kulturfeltet.

Ytringsfrihetskommisjonen inviterer til et åpent innspillsmøte om kunst, kultur og ytringsfrihet. Kommisjonen tar i sitt arbeid utgangspunkt i denne formuleringen i kommisjonens mandat:

“Kommisjonen skal drøfte tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet. Drøftingen bør ta utgangspunkt i at kunstens og kulturens demokratiske betydning særlig ligger i at de er kanaler og arenaer for den åpenheten og kritikken som demokratiske samfunn er avhengig av.”

Møtet strømmes via denne nettsiden onsdag 14. april kl 10-12: https://www.ykom.no/2021/04/06/innspillsmote-ytringsfrihet-kunst-og-kultur/

Det blir også tilgjengelig i opptak. Ifølge planen skal Kriznik holde sitt innlegg kl. 11.

Møteplan:

10:00: Velkommen ved leder for Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum

10.05-1015: Tore Slaatta, TSL Analytics, hovedforfatter av rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020

1015-1025: Deeyah Khan, filmskaper og tidligere FN goodwill-ambassadør for kunstnerisk ytringsfrihet

10.25-10.30: Jan Lothe Eriksen, daglig leder Safemuse

10.30-10.35: Den norske Forleggerforeningen, ved administrerende direktør Heidi Austlid og leder i foreningens ytringsfrihetsutvalg, Eirik Bø

10.35-10.40: Norske dansekunstnere, ved forbundsleder Kristine Karåla Øren

10.40-10.45: Norsk teater- og orkesterforening, ved direktør Morten Gjelten

10.45-10.50: Norske Filmregissører, ved forbundsleder Marianne Kleven

10.50-10.55: Norsk Skuespillerforbund, ved forbundsleder Knut Alfsen

10.55-11.00: Dramatikerforbundet, ved leder Monica Boracco

11.00-11.05: Den norske Forfatterforening, ved leder Heidi Marie Kriznik

11.05-11.10: Creo, ved nestleder Anders Hovind

11.10-11.15: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO),
ved generalsekretær Arne Vestbø

11.15-11.20: Norske billedkunstnere, ved styreleder Ruben Steinum

11.20-12.00: Åpen samtale ledet av Kjersti Løken Stavrum. Medlemmene av Ytringsfrihetskommisjonen får anledning til å stille oppfølgingsspørsmål.

Under møtet vil kommisjonen primært få innspill fra ulike organisasjoner i kunst- og kulturfeltet. Kommisjonen vil også holde et innspillsmøte med ulike enkeltaktører (kunstnere, filmskapere osv) under Kulturytring Drammen 23. juni.