Intern strid i EU: Lav e-bokmoms behandles i EU-domstolen

  Siden e-bøker regnes som en elektronisk tjeneste, kan den i henhold til EUs momsdirektiv ikke omfattes av redusert momssats (kulturmoms), mener EU-kommisjonen.    Både…

eu-flagget

 

Siden e-bøker regnes som en elektronisk tjeneste, kan den i henhold til EUs momsdirektiv ikke omfattes av redusert momssats (kulturmoms), mener EU-kommisjonen. 
 
Både Frankrike og Luxembourg har redusert moms på e-bøker. 
 
Hvis også EU-domstolen konkluderer med at redusert moms på e-bøker er i strid med EUs interne regler, kan konsekvensen bli krav om full moms. Dette kan i sin tur bety moms også på papirbøker med lav kulturmoms.
 
Men utfallet kan også bli at domstolen åpner for at EU-land kan fjerne momsen i sin helhet både på e- og  p-bøker. 
 
Resultatet vil ventelig påvirke også norsk lovgivning og praksis gjennom EØS-avtalen. Som kjent har ikke Norge moms på papirbøker, men derimot moms på e-bøker.     
 
Algirdas Šemeta, som er ansvarshavende EU-kommisær for moms- og skattlegningsprinsippene i unionen, sier at alle spørsmål knyttet til beskatning av fysiske bøker og e-bøker må underlegges en intern behandling i EU-systemet.
 
– Og det er akkurat det som EU-kommisjonen gjør nå ved å ha en bred gjennomgang av reduserte momssatser, sier Šemeta, som mener enkelte EU-lands lave e-bokmoms strider mot EUs prinsipper om fri konkurranse.
 
På spørsmål om EU-behandlingen vil bety full moms på e-bøker og også p-bøker i alle EU-land – eller om alternativet vil åpne for null moms – sier Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson at norsk bokbransje, i likhet med bransjen i Europa, vil kjempe for det siste alternativet. 
 
Resultatet av EU-behandlingen vil kunne få stor betydning for norsk bokbransje.