Internasjonal menneskerettspris til Ma Thida

Ma Thida var i 1993 dømt til 20 år i fengsel for å ha «spreidd ulovlege ytringar». Ho satt fem år i fengsel; mykje av…

Foto: Mette Karlsvik

Ma Thida var i 1993 dømt til 20 år i fengsel for å ha «spreidd ulovlege ytringar». Ho satt fem år i fengsel; mykje av tida i isolasjon, før ho slapp ut. Thida slutta ikkje å skrive, og fekk prisar også frå PEN, som ho no er styremedlem i den internasjonale seksjonen av. Thida har vore i Noreg fleire gongar, og sist som gjest på Norsk litteraturfestival på Lillehammer. 

«Disturbing peace» – prisen blir ein årleg pris og går til folk som arbeider for menneskerettar og ytringsfridom i Vaclac Havels ande.