Invitasjon til digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend inviterer til digitalt informasjonsmøte og søknadsveiledning i forbindelse med høstens søknadsfrist. Under møtet vil det bli gitt en presentasjon av Statens kunstnerstipend og stipendordningene, samt informasjon om søknadsutfylling, valg av kunstnergruppe og vedlegg til søknaden.

Møtet holdes 28.09.2021 kl. 13:00. Påmelding på Kulturrådets nettsider:

https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/digitalt-informasjonsmote-sks-280921

Årets søknadsfrist for Statens kunstnerstipend er 15. oktober klokken 13:00. Les mer om ordningene her:

https://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend

Alle kan søke om stipender fra Statens kunstnerstipend og også fra Forfatterforeningen.