Aktuelt

Invitasjon til Kritikerseminaret under Norsk Litteraturfestival

Seminaret strekker seg som vanlig over to dager. Det blir to foredrag og en samtale torsdag, og tre foredrag på fredag. Også i år arrangeres…

kritikerlaget_logo

Seminaret strekker seg som vanlig over to dager. Det blir to foredrag og en samtale torsdag, og tre foredrag på fredag. Også i år arrangeres seminaret i den store og luftige andreetasjen i Banken. Norsk kritikerlag dekker som vanlig et begrenset antall plasser, med en egenandel på kr 500. Andre interesserte kan delta mot en mindre avgift – kr 500 for hele seminaret, kr 100 for enkeltforedrag.

Kritikerseminaret 2015: «Kritikkens rolle i fremtiden»

2000-tallet har vært preget av politiske uroligheter globalt, og etter hvert også i Europa. Selv om Norge i liten grad har blitt direkte berørt av de økonomiske nedgangstidene etter børsfallet i 2008 og politiske uroligheter i Midtøsten, Øst- og Sør-Europa, merkes det også her en bekymring for fremtiden. Klimakrise, en aldrende befolkning og en ny regjering som varsler endringer i offentlige støtteordninger, også for kultur- og medieaktører, er tema som både direkte og indirekte påvirker den litterære samtalen. 

I en samtid der de politiske frontene trer klarere fram enn på lenge, er det naturlig å spørre om dette vil påvirke litteraturkritikken. Media er også i endring. Utfordringene for kritikken er tydelige, men kan det digitaliserte og internettbaserte medielandskapet i kombinasjon med større politisk bevissthet også skape nye muligheter?  

Det er naturlig å se på aktuelle strømninger når vi reflekterer rundt hva framtiden kan bringe. Men historien kan også sette utviklingen i perspektiv. De inviterte foredragsholderne vil se på utviklingen av kritikk, litteratur og offentlighet i lys av fortid og nåtid, og ha det som utgangspunkt for refleksjon om kritikkens rolle i fremtiden. 

Torsdag 28. mai Holbøsalen, Kulturhuset Banken:

10.45–11.15 Registrering og kaffe

11.15–12.15 Kritikk før 1814 og etter 2014. Åpningsforedrag av Eivind Tjønneland.

Professor Eivind Tjønneland har redigert antologien Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet. Boka gir innblikk i litteraturkritikken den gang det ikke fantes en norsk nasjonallitteratur, men en felleslitteratur med norske, danske og tyske deltakere. Hva kan et slikt historisk perspektiv tilføre forståelsen av litteraturkritikk i globaliseringens tid? Og hva mener Tjønneland om fremtiden for litteraturkritikken?

13.15–14.15 Kritikk og politikk. Ebba Witt-Brattström og Tue Andersen Nexø i samtale med kritiker Merete Røsvik Granlund.

Er det mulig for litteraturkritikken å være politisk nøytral i en polarisert samtid? Og er det egentlig ønskelig? Professor Ebba Witt-Brattström har nylig utgitt boka Stå i bredd. 70-talets kvinnor, män och litteratur. Lektor og kritiker Tue Andersen Nexø har utgitt boka Ikke de voldsomme. Politisk offentlighed og offentlig skønlitteratur, England 1640-1750. Begge gir verdifulle perspektiv for å forstå den kritisk intellektuelles rolle i samfunnsdebatten. 

14.30–15.30 Poesi, kritikk og framtid. Foredrag av Gunnar Wærness.

Poesiutgivelser får lite oppmerksomhet i media. Noen poeter har også vært misfornøyde med den lille kritikken de får, selv når den har vært positiv. Er det kritikken som ikke henger med, eller har poesien mistet relevans for offentligheten? Hva kan vi gjøre annerledes? Gunnar Wærness har siden debuten i 1999 vært en profilert og anerkjent poet med ønske om at poesien skal tilføre samfunnet mer enn skjønnhet. Han deler tanker og mistanker om poesi og poesikritikk i fremtiden.

18.00 Middag

Fredag 29. mai

12.00–13.00 Stiller elektronisk litteratur nye krav til kritikken? Foredrag av Jill Walker Rettberg.

Det vokser fram nye former for litteratur i elektroniske og internettbaserte medier. Henger litteraturkritikken med på utviklingen? Krever den elektroniske litteraturen nye former for litteraturkritikk? Hva bør vi vite, og hvordan kan den tradisjonelle kritikken skape oppmerksomhet rundt litteratur på nye plattformer? Professor Jill Walker Rettberg har forsket på elektronisk litteratur og deler kunnskap og synspunkter.

13.15–14.15 Litteratur og kritikk i en ny generasjon. Foredrag av Bendik Wold

En ny forfattergenerasjon er på vei. Hvordan ser de på litteraturkritikken? Er kritikken i sine tradisjonelle former i ferd med å komme i utakt med den unge litteraturscenen? Hvordan skal kritikere møte den nye generasjonens eksperimenter uti idé- og prosedyrebasert skriving – flarf, google-poesi, nykonseptualisme? Spørsmål som vi tror at forlegger Bendik Wold (Flamme Forlag) vet mer om enn oss.
14.30–15.30 Den dystopiske framtida. Foredrag av Guri Fjeldberg.
Ungdomslitteraturen skildrer stadig oftere en dystopisk framtid, noe som nylig gjenspeilte seg i nominasjonene til Uprisen. Hva gjør denne sjangeren så populær blant ungdom? Og hva vil forfatterne med å svartmale framtida for unge lesere? Guri Fjeldberg, som nylig ble kåret til Årets litteraturkritiker, diskuterer hvordan dystopiene oppfattes både av litteraturkritikken og av ungdommen selv.
Seminarkomité: Merete Røsvik Granlund og Gro Jørstad Nilsen

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Fritt Ord, Den norske Forfatterforening,
og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. 

Begrunn hvorfor du er interessert i seminaret, hvilken relevans seminaret har for din virksomhet, hvilken nytte du kan ha av det og hvilken bakgrunn du har som gjør det riktig å prioritere deg, i tilfelle det skulle bli nødvendig. Alle kan søke, men vi tar forbehold om at ikke alle får plass. NB! Dersom du får plass, er det forventet at du deltar på hele seminaret.

Dersom du får innvilget søknaden, dekker Norsk kritikerlag følgende:
* reiseutgifter (alle må betale en egenandel på kr 500) – billigste reisemåte
* overnatting fra torsdag 28. mai til lørdag 30. mai (to netter i leiligheter på Birkebeineren)
* enkel middag 28. mai (ekskl. drikkevarer)

Med vennlig hilsen

Merete R. Granlund    Gro Jørstad Nilsen        Anne Merethe K. Prinos
seminaransvarlig    seminaransvarlig        generalsekretær i Norsk kritikerlag

Returner svarslippen med søknaden til kritikerlaget@kritikerlaget.no eller 
Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo, innen 24.4.2015. 
 
Jeg ønsker å delta i Forum for forfattere og kritikere på Lillehammer 2015:

Navn:_______________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________

Tlf.:______________________        e-post:______________________________

Jeg ønsker overnatting torsdag – lørdag ____ 
Jeg ønsker bare overnatting torsdag – fredag ___ 
(Betales av arrangørene)

Jeg ønsker festivalpass til kr 500 (spesialpris):____

Begrunnelse for søknaden: