– Inviter forfatterne til dialog, Raja!

Regjeringen la i dag frem forslag til en ny norsk språklov. Den nye språkloven slår fast at norsk språk skal styrkes. Kulturminister Abid Raja vektla…

kriznik_og_raja

Regjeringen la i dag frem forslag til en ny norsk språklov. Den nye språkloven slår fast at norsk språk skal styrkes.

Kulturminister Abid Raja vektla blant annet hvordan flerspråklighet styrker det kognitive, men understreket at engelsk ikke måtte fortrenge norsk språk. Kulturministeren vektla også at det å legge til rette for norsk språk er demokratiserende. Det er det lett å være enig i, all den tid språket er en forutsetning for deltakelse i et demokrati.

Avslutningsvis i sin fremlegging av språkloven vektla ministeren behov for en politikk som fremmer språket, og trakk frem å stimulere litteraturpolitikken, at det var nødvendig å se på hvordan de kulturpolitiske målene på litteraturfeltet treffer og hvordan de kunne bli bedre.

Så da er min oppfordring til statsråd Abid Raja at han starter med å invitere forfatterne til dialog, for det ville ikke ha vært noen bokbransje uten forfatterne som skriver bøkene.

Som Forfatterforeningen skrev i vårt høringsinnspill til språkloven:

«Politiske rammer og litteraturpolitiske virkemidler er avgjørende for at leserne skal få et rikt litteraturtilbud også i framtida.  Å legge til rette for et bredt utvalg bøker er avgjørende for både ivaretakelsen og utviklingen av språket. I Norge bidrar blant annet fastprisen på bøker til at en viss bredde blir opprettholdt.»

Og jeg vil legge til: Og for fortsatt bredde og mangfold i bokutgivelser, må forfatterne gis mulighet til å utvikle sin kunst gjennom fordypning og langsiktig arbeid.