Jacobsen melder seg ut av DnF etter opprop

Roy Jacobsen melder seg ut av Forfatterforeningen etter foreningens støtte til oppropet om Ytringsfrihetskommisjonen. – Leit, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik, som sier at oppropet er ment å vise solidaritet med dansekunstnere som har opplevd mye hat og trusler.

Foto: Siv-Elin Nærø

– Det er støtten til dette oppropet som fikk meg til å reagere. Jeg setter ytringsfriheten høyt. Kunstfeltet kan ikke beskytte seg selv mot kritikk, harselas eller latterliggjøring, sier Roy Jacobsen til VG.

Her er oppropet:

Roy Jacobsen mener at DnF ikke burde ha skrevet under på oppropet.

– Oppropet prøver å legge begrensninger på den frie debatten. Jeg kan ikke være medlem av en forening som støtter budskapet om å beskytte kunstnere mot kritikk og harselas, sier han til VG. – Det er ikke med lett hjerte jeg gjør dette. Jeg har hatt stor glede av Forfatterforeningen, sier Jacobsen som har vært medlem i 36 år.

Les saken i sin helhet i VG:

https://www.vg.no/rampelys/i/aPrl1M/roy-jacobsen-melder-seg-ut-av-den-norske-forfatterforeningen

DnF-leder Heidi Marie Kriznik sier det er leit at Jacobsen nå vil melde seg ut.

Til Aftenposten sier Kriznik at hun skulle ønske at Jacobsen hadde tatt opp kritikken med styret før han meldte seg ut, slik at de kunne ha snakket sammen. –Han har ikke vært i direkte kontakt med meg, sier hun til Aftenposten.

– Vår intensjon med innlegget var å stille solidarisk med kunstnere som opplever å få sitt ytringsrom begrenset på grunn av hets og trakassering, sier Kriznik til VG.

– Jeg håper han kan revurdere utmeldelsen og at vi får anledning til å fortsette debatten, blant annet på medlemsmøtet i høst der nettopp tilgang til ytringsrommet er tema, legger hun til.

– Det er viktig å understreke at DnF aldri har uttrykt ønske om at noen ikke skal ytre seg. Oppropet gir ingen støtte til begrensning i ytringsfriheten. Fokus har vært på å vise solidaritet med dansekunstnere som har opplevd mye hat og trusler de siste årene, poengterer Kriznik.

Les Aftenpostens omtale av konflikten her:

https://www.aftenposten.no/kultur/i/vAEg54/roy-jacobsen-melder-seg-ut-av-forfatterforeningen-i-protest-flere-kan

Kriznik mener at reaksjonen på oppropet tilsier at det er skapt et narrativ som ikke stemmer. Hun sier at Forfatterforeningen holder ytringsfriheten høyt.

– Oppropet blir tolket som en begrensning av ytringsfriheten. Det er det ikke. Vi ville vise solidaritet med scenekunstnere som har opplevd trusler og hets. Vi mener at Ytringsfrihetskommisjonen må ta dette på alvor, sier hun til Aftenposten.

Kriznik understreker at hverken hun eller resten av arbeidsutvalget i Forfatterforeningen er for «scenenekt».

– Mange tror at vi vil nekte dem i å lytte til Sløseriombudsmannen. Det er feil. Vi vil selvsagt at Ytringsfrihetskommisjonen skal invitere hvem som helst, understreker hun overfor Aftenposten.

På spørsmål om det kan være aktuelt å trekke støtten til oppropet, svarer leder Heidi Marie Kriznik at det heller ikke kjennes riktig siden flere medlemmer også har reagert positivt.

– Da må vi i så fall kanskje ha en avstemning blant medlemmene, sier hun.

Hun mener et polarisert debattklima skal ha noe av skylden for den harde debatten.

– Det er synd at narrativet er sånn at ønsket om å stille seg solidarisk til dansekunstnerne og rette søkelyset på hvordan deres ytringsfrihet blir begrenset av trakassering, skal tolkes som et angrep på ytringsfriheten.

På Aftenpostens spørsmål om hva hun vil si til de medlemmene som kanskje vurderer å melde seg ut, svarer Kriznik:

– Dere bør ringe og snakke med meg og si hva dere spesifikt reagerer på. Forfatterforeningen har alltid satt ytringsfriheten høyt. Jeg håper ingen flere melder seg ut. Det er det ikke en tradisjon for i Forfatterforeningen, sier hun til Aftenposten.

Om oppropet skrev DnF-leder Heidi Marie Kriznik blant annet følgende i sitt sommerbrev til DnFs medlemmer:

«Dansekunstnernes forening (NoDa) har over tid fått rapporter fra dansekunstnere som opplever hets og trakassering. De har ønsket at Forfatterforeningen uttrykker sin støtte når de opplever at Ytringsfrihetskommisjonen ikke i tilstrekkelig grad lytter til og tar innover seg disse opplevelsene. Forfatterforeningen har sagt nei til flere tilsvarende opprop, men valgte å støtte oppfordring fra NoDa om at ytringsfrihetskommisjonen tar på alvor de reaksjonene som har kommet fra kunstnere på feltet. 15 kunstnerorganisasjoner støttet oppropet, deriblant DnF. For mange ville det vært feil ikke å stille seg solidarisk med dansekunstnerne, for andre oppleves det feil å støtte et slikt opprop. Jeg kan forstå begge deler.»