Janicken von der Fehr fagansvarlig for litteratur i Kulturrådet

Janicken von der Fehr er ansatt som fagansvarlig for litteratur i Kulturrådet.

Janicken von der Fehr har bakgrunn fra NORLA, der hun blant annet var programansvarlig for det litterære programmet i den norske gjestelandspaviljongen på Bokmessen i Frankfurt 2019 og prosjektansvarlig for Litteratur ut i verden-programmet i samarbeid med Innovasjon Norge. Hun var redaktør for oversatt skjønnlitteratur i Pax Forlag i ti år, og har også jobbet som markedssjef i samme forlag og som bokansvarlig i bokhandel. For tiden har hun en stilling som seniorrådgiver i Kulturrådets kulturøkonomiprosjekt.

Stillingen som fagansvarlig er en nyopprettet funksjon i Kulturrådets administrasjon. De fagansvarlige har blant annet ansvaret for videreutvikling av Norsk kulturfonds ordninger på de aktuelle fagområdene, og for dialogen med bredden av aktører i kunst- og kulturlivet. De skal også bidra til å styrke Kulturrådets rolle som fagetat, og til formidling og deling av kunnskap internt og eksternt.

Samtidig er Jonas Ekeberg ansatt som fagansvarlig for visuell kunst. Begge tiltrer 1. september. Totalt har administrasjonen fire fagansvarlige, med hvert sitt fagteam i ryggen.

Fra før er Yrjan Svarva fagansvarlig for scenekunst og Preben von der Lippe fagansvarlig for musikk.

https://www.kulturradet.no/norsk-kulturfond/vis-artikkel/-/fagansvarlige-pa-plass-i-kulturradet