K-r-i-s-e i Danmark – bransjen trygler om boklov

I Danmark har det gått akkurat slik norsk bokbransje har advart mot. Den danske Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen samt de to danske forfatterforeningene påpeker følgende: Tross…

dannebrog

I Danmark har det gått akkurat slik norsk bokbransje har advart mot. Den danske Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen samt de to danske forfatterforeningene påpeker følgende:

  • Tross lavere priser på NOEN bøker, har det ikke kommet FLERE bokkjøpere.
  • Boksalget faller i omsetning og antall eksemplarer.

 

  • Bestselgerne er blitt billigere – men ingen aner hvordan prisene har utviklet seg i resten av bokmarkedet.
  • Stadig flere bokhandlere må stenge dørene i konkurranse med blant annet supermarkeder.

 

  • Bestselgernes andel av boksalget stiger.
  • Tallet på nyutgivelser synker – i fjor var fallet på 11 prosent.

 

Det var annen gang på fire måneder at bokbransjen møtte Folketingets Kulturutvalg og kulturministeren. Denne gang kom forfattere, forleggere og bokhandlere med felles front og en felles innstilling til kulturpolitikerne og kulturminister Marianne Jelved.

Ifølge Politikens referat er løsningen på krisen – ifølge bokbransjen – at politikerne vedtar en boklov. Bokloven må oppheve de frie bokpriser, som bransjen selv var med på å anbefale for få år siden.

I dag står dansk bokbransje samlet bak et forslag om å gi nye bøker fastpriser i et antall måneder etter utgivelsen. Det betyr, skriver Politiken, at bokhandlerne igjen ville kunne tjene penger på populære bøker som ellers selges nesten uten fortjeneste og for nesten halv pris, som når Jussi Adler-Olsens nyeste ble solgt til 169 kr. fra første dag.

Etter møtet sa kulturminister Marianne Jelved at hun har avtalt med Kulturutvalget at hun skal møte dem før påske for å se om de kan bli enige om hva de ser som bransjens hovedproblemer "og hva vi i et gitt tilfelle kan gjøre med dem. Jeg vil slett ikke konkludere på nåværende tidspunkt".

Men det er langt frem til en boklov i Danmark. Venstres Michael Aastrup Jensen vil ikke endre på de frie bokprisene. Dansk Folkepartis Alex Ahrendsen er heller ikke for en boklov:

– Hvis bransjen står samlet, står vi ikke steilt på å fastholde liberaliseringen fullstendig, sier han til Politiken. Men hva som i så fall skal endres, er det for tidlig å si noe om.

Den konservative partileder Lars Barfoed har tidligere uttalt at en regulering av bokmarkedet kanskje er nødvendig, og at han er villig til i hvert fall å se på prisreglene. SF-leder Ole Sohn sier at bokbransjen helt klart er utfordret, men han har ennå ikke en klar mening om hva de riktige initiativer kunne være.

Her er den danske bransjens forslag til politikerne – som ikke er så ulikt holdningen til den norske bokbransjen:

  • Loven skal ligge under Kulturdepartementet og ikke under Konkurrencestyrelsen (tilsvarende Konkurransetilsynet) og dermed Erhvervs- og Økonomiministeriet (tilsvarende Nærings- og handelsdepartementet).

 

  • Bokprisen skal ligge fast i en begrenset periode etter utgivelsen. I dag er prisene helt frie.
  • Særlige bestemmelser må sørge for at bokhandlerne forplikter seg til å ha et bredt utvalg av bøker.

 

  • Bransjen mener at fokuset på billige bestselgere resulterer i at opplagene på mellombøker faller og at bredden i litteraturen i ytterste konsekvens vil forsvinne. Debutanter og yngre forfattere får større problemer med å få utgitt sine bøker.

Les mer på Politiken.dk: http://politiken.dk/kultur/boger/ECE1919525/genindfoerelse-af-faste-bogpriser-har-lange-udsigter/