Kandidater til DnFs ytringsfrihetspris

Vi minner om at fristen er 21. september hvis du har forslag til kandidater til DnFs ytringsfrihetspris.

Internasjonalt utvalg i DnF ønsker forslag til foreningens ytringsfrihetspris.

Send forslag til post@forfatterforeningen.no.