Kandidater til Ytringsfrihetsprisen

Prisen skal hvert år tildeles en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand. Forslagene begrunnes…

Prisen skal hvert år tildeles en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

Forslagene begrunnes og sendes post@forfatterforeningen innen 4.november.»

STATUTTER FOR Den norske Forfatterforenings YTRINGSFRIHETSPRIS

Som en av gavene til Den norske Forfatterforenings 100 års jubileum den 15.november 1993, ga Det kongelige norske Kulturdepartement en årlig pris på kr. 100.000,-.

Prisen skal hvert år tildeles en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

Prisvinneren kåres av styret i Den norske Forfatterforening.