Kinesiske forfattere på Norgesbesøk

DnF og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) møtte i helgen kinesiske kollegaer til uformelle samtaler om litteratur, ytringsfrihet, kulturutveksling og forfatterforeningsvirksomhet. Delegasjonen med kinesiske…

image001

DnF og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) møtte i helgen kinesiske kollegaer til uformelle samtaler om litteratur, ytringsfrihet, kulturutveksling og forfatterforeningsvirksomhet. Delegasjonen med kinesiske forfattere som representerte ulike grupper fra den kinesiske forfatterforeningen, var på Norgesbesøk i forbindelse med en Europareise.

Foreninger.

Thorvald Steen innledet om DnFs historie og organisering og fortalte om eget forfatterskap. Victoria Bø orienterte om DnFs ytringsfrihetsarbeid og innledet om kvinners rolle i DnF og norsk litteratur samt sitt virke som forfatter. Trond Andreassen fra NFFO fortalte om og ga en kort historisk gjennomgang av framveksten til det norske litterære system og hvordan det fungerer i dag. Delegasjonen fra Kina ga en interessant presentasjon om hvordan foreningen er organisert, med rundt11 000 medlemmer og med avdelingsforeninger rundt omkring i Kina slik at foreningen til sammen organiserer rundt 100 000 skrivende.

Dialog.

China Writers Association leder er Tie Ning. China Writers Association jobber på ulike måter med å støtte forfattere, både gjennom kursing, litterære magasiner, mulighet for finansiell støtte og gjennom å drive eget forlag. Delegasjonen gav uttrykk for et ønske om fortsatt dialog og kulturutveksling mellom norsk og kinesisk litterær sektor, både for sakprosa og skjønnlitterære forfattere. Møtet ble holdt i NFFOs lokaler.

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_kinesiske_forfatterforening