Klar for e-boka

Med den kommende bibliotekmeldingen fra Kulturdepartementet i mente vil vi fremover presentere forskjellige folkebiblioteker landet rundt ved å intervjue biblioteksjefen. Først ute er Marit Egaas…

maritegaas

Med den kommende bibliotekmeldingen fra Kulturdepartementet i mente vil vi fremover presentere forskjellige folkebiblioteker landet rundt ved å intervjue biblioteksjefen. Først ute er Marit Egaas ved Sølvbergets bibliotek og kulturhus i Stavanger, som er en integrert del av Stavanger Kulturhus.

1. Marit Egaas, hva er ifølge deg bibliotekets viktigste funksjon?

– Bibliotekenes viktigste funksjon er å formidle opplevelser. Samfunnet blir mer og mer overfladisk og kommersielt. Folkebibliotekene kan være en motkraft til dette, der vi formidler litteratur, film og musikk som gir inspirasjon, innsikt, som beveger eller bare underholder.

– I tillegg er bibliotekene en viktig møteplass, både i storbyen og i mindre lokalsamfunn. Vi er en nøytral arena med plass til alle, helt fritt for kjøpepress.

2. Hvorfor vil du være bibliotekar?

– Jeg er en storleser, og synes at det å formidle store opplevelser til andre er veldig meningsfylt. Men de siste årene har jeg i første rekke
arbeidet som leder. Jeg tror det er viktig at vi som brenner for kultur og litteratur, også er villige til å på ta oss lederansvar.

3. Hva er den/de viktigste endringene i biblioteket de siste 20 årene?

– Den fysiske utformingen av bibliotekene har endret seg. Nå legger vi mye vekt på å formidle litteratur gjennom den måten vi presenterer bøkene på. I tillegg har bibliotekene vært i front når det gjelder digitale tjenester. Det betyr at når e-boka kommer, er vi klar.

4. Utlånsstatistikk viser at de bøkene som selger mest i bokhandelen også lånes mest ut på bibliotekene, hvordan kan en klare å formidle en større bredde i bibliotekene? Er det overhodet mulig? Hva må eventuelt til for at en skal få det til?

– Vi må fokusere på kompetanse og dybde i vår litteraturformidling. Gode litteraturformidlere er gull verd i bibliotekene. Når bibliotekarer
utdannes, og når vi ansetter folk, er det viktig å legge vekt på dette. Etter mitt syn må dette feltet styrkes i bibliotekarutdanningen. Hvis ikke må vi i større grad rekruttere andre yrkesgrupper inn i bibliotekene.

– Det er mange skjulte skatter blant bøkene som kommer på de ulike kulturfondordningene, både norske og oversatte. Det kan gjøres mye mer nasjonalt for å lage gode formidlingsopplegg rundt disse. Men først av alt må de komme til bibliotekene mens de fortsatt er aktuelle.

5. Hva ønsker en bibliotekar seg av et bibliotek/forfattersamarbeid?

– Forfatterbesøk er alltid hyggelig i bibliotekene, men kanskje begge parter burde eksperimentere mer for å fornye formen på disse programmene. I tillegg ønsker jeg at de mest kjente forfattere kunne stille opp i forbindelse med bibliotek- og lesekampanjer (og ikke bare for bokklubbene).

6. Hvis du kan ønske deg en ting til biblioteket ditt (og prislappen på ønsket ikke spilte noen rolle), hva ville det vært?

– En ordentlig scene til arrangement, med gode lys og lydforhold.