Klar tale fra Dagsavisen: Krever nullmoms på e-bøker

Også Dagsavisen støtter opp om kampen mot moms på e-bøker. Nedenstående lederartikkel er gjengitt med avisens tillatelse: Norge er et lite land med få innbyggere….

dagsavisen

Også Dagsavisen støtter opp om kampen mot moms på e-bøker. Nedenstående lederartikkel er gjengitt med avisens tillatelse:

Norge er et lite land med få innbyggere. Det norske språket brukes bare av 0,08 prosent av verdens befolkning. På denne bakgrunnen er det imponerende at Norge har frambrakt så mange internasjonalt anerkjente forfattere og så mange viktige bidrag til verdenslitteraturen. Det har ikke kommet av seg selv.

Det er mange grunner til at det er slik. En av dem er en bevisst språk- og litteraturpolitikk. En av bærebjelkene i denne politikken har vært momsfritaket på norske aviser og bøker. Det har bidratt til at bredden og kvaliteten i det som publiseres i Norge, kan opprettholdes. I går skrev 260 forfattere under på et opprop mot moms på e-bøker. De frykter at den vellykkete norske språkpolitikken hektes av når litteraturenflyttes over fra papir til elektronisk publisering.

Frykten er ikke ubegrunnet.Til nå har signalene fra regjeringen ikke vært til å misforstå: E-bøker vil ikke komme inn under momsfritaket. Det vil i praksis bety at bøker på andre språk kan kjøpes avgiftsfritt, mens norske e-bøker blir dyrere. En utvikling der engelskspråklig litteratur blir langt billigere enn norsk, er en direkte trussel mot den norske språkarven. Enkelte politikere har foreslått en lav, flat moms på både trykte og elektroniske bøker. Det er et blindspor.

For det første er prinsippet om at språket ikke skal avgiftsbelegges viktig å holde fast ved.

For det andre vil en innføring av en lav momssats betydelig øke risikoen for at satsen senere kan heves når andre gode kulturformål skal finansieres.

Forvirringen rundt det norske avgiftssystemet på e-bøker har allerede ført til nøling i forlagsbransjen. Det er på tide at regjeringen rydder all tvil til side og innfører full nullmoms når høstens statsbudsjett legges fram, slik at en skikkelig satsing på norske e-bøker kan komme i gang. Det erpå høy tid.