Klar til dyst!

Først av alt takk for et godt årsmøte, og takk for tilliten dere har vist meg.     Jeg har nå lagt bak meg ei uke…

Først av alt takk for et godt årsmøte, og takk for tilliten dere har vist meg. 
   Jeg har nå lagt bak meg ei uke i Rådhusgata 7, uttalelsen fra årsmøtet er sendt til kulturminister Helleland, og også andre politikere fra andre parti har fått den. De er blitt påmint om at flere svært viktige litteraturpolitiske virkemidler er avhengige av bevilgningene til Norsk kulturfond. Ikke minst innkjøpsordningene. Vi må stå opp mot budsjettkutt som gir nedgang i kunstnernes inntekter og som representerer en nedtrapping av arbeidet med å skape et bredt kunst- og kulturtilbud. 
    I de kommende ukene vil jeg skaffe meg oversikt over de viktigste områdene Forfatterforeningen jobber med, jeg vil ha møter med aktører i bokbransjen, både bokhandlere og forleggere, jeg vil treffe våre kolleger i de andre skribentorganisasjonene, og jeg vil be om møter med sentrale kulturpolitikere og ta fatt på innspill til statsbudsjettet for 2018.
     Forfatterforeningen støtter Norsk kulturråds budsjettsøknad, der de søker om en økning på 15 millioner til litteraturformål. Kulturfondet omfatter innkjøpsordningene, men også litteraturkritikk, tidsskrifter, litterære arrangementer, litteraturfestivaler og organisasjoner som Foreningen !les.
    Det blir viktig å fortsette arbeidet til Kunstnernettverket for en lønnsreform for kunstnerstipendene. Målet er at stipendet kommer opp på femti prosent av en gjennomsnittlig norsk heltids årsinntekt i 2018, og at det deretter justeres i tråd med lønnsveksten for statsansatte. 
    Jeg ser fram til å fortsette det gode arbeidet administrasjonen og tidligere ledere har gjort før meg, og sammen med det nye styret vil jeg nå ta tak i handlingsplanen for 2017-2018 som vi vedtok på årsmøtet. 
    Og siden den nærmer seg benytter jeg også anledninga til å ønske dere ei riktig god påske.