Klassekampen: Derfor er fastpris riktig og viktig

"I lys av de danske erfaringer framstår det svært underlig at flere ivrer for å si opp den norske fastprisavtalen." Det skriver Klassekampen på lederplass….

"I lys av de danske erfaringer framstår det svært underlig at flere ivrer for å si opp den norske fastprisavtalen." Det skriver Klassekampen på lederplass. Avisen påpeker at liberalisering av det norske bokmarkedet etter alle solemerker vil få samme konsekvenser som i Danmark, nemlig at forlag og bokhandler kan dumpe prisen på bestselgere, samtidig som smalere litteratur blir dyrere og mindre tilgjengelig for leseren. Avisen påpeker at dansk bokbransje nå arbeider for å få fastprisen gjeninnført – ti år etter at fastprisen på bøker ble fjernet i Danmark. "Bransjen, som i sin tid gikk i bresjen for å fjerne fastprisavtalen, har fått nok av nedlagte bokhandler og et marked dominert av bestselgere," skriver Klassekampen. "Vi må bare konstatere at liberaliseringen av det danske bokmarkedet dermed har fått nøyaktig de konsekvenser som kritikerne i sin tid spådde, og at verken forfattere, forlag eller lesere har tjent på utviklingen."

Avisen skriver videre at de ser det som "svært gledelig at også de delene av dansk bokbransje som i sin tid arbeidet mot fastprisavtalen nå har snudd og jobber for å få den gjeninnført".

Avisen påpeker at bøker ikke er en hvilken som helst vare, og det er behov for en aktiv litteraturpolitikk som sikrer bredden i litteraturen. Bokavtalen er i sin essens en fordelingsmekanisme der bestselgere som Jo Nesbø og Anne B. Ragde i praksis er med på å finansiere distribusjonen av smalere litteratur.

Videre heter det: "I Danmark ønsker nå bransjen å forhandle fram en ny fastprisavtale med en karenstid der prisen på bøker er regulert en periode før de så kan prises fritt. Det likner på den norske bokavtalen, og er en god og balansert løsning. Det er naturligvis viktig at bøker ikke prises så høyt at de ikke blir kjøpt, men det er ikke noe stort problem i dag at norske lesere mangler penger til å kjøpe bøker. Det avgjørende forbrukerhensynet bør derfor ikke være lav pris, men å sikre et rikt mangfold av litteratur som sikrer gode leseopplevelser for alle. Det regulerte norske bokmarkedet sikrer flere utgivelser og bidrar til at flere forfattere er å finne i bokhandlene. Vi kan ikke fatte og begripe hvorfor man skulle snu opp ned på dette systemet, all den tid det fungerer. Erfaringene i Danmark støtter også opp om denne konklusjonen."

Les lederartikkelen i sin helhet her: http://www.klassekampen.no/60438/article/item/null/fastpris