Kleiva, Nødtvedt, Berge og Shafieian til Audiatur

I dag byrjar poesifestivalen Audiatur Waste Land, som held fram til 15. april. Programmet finst på denne sida. Bilde frå nettsida til festivalen Her er poetar ein kan oppleve under festivalen, som går føre seg i Bergen:

Hooshyar Ansarifar (Iran)
Ali Reza Behnam (Iran)
Gunnar Berge (Norge)
Christophe Hanna (Frankrike)
Arve Kleiva (Norge)
Klimakrisen (Danmark)
Franck Leibovici (Frankrike)
Eileen Myles (USA)

I dag byrjar poesifestivalen Audiatur Waste Land, som held fram til 15. april. Programmet finst på denne sida. Bilde frå nettsida til festivalen Her er poetar ein kan oppleve under festivalen, som går føre seg i Bergen:

Hooshyar Ansarifar (Iran)
Ali Reza Behnam (Iran)
Gunnar Berge (Norge)
Christophe Hanna (Frankrike)
Arve Kleiva (Norge)
Klimakrisen (Danmark)
Franck Leibovici (Frankrike)
Eileen Myles (USA)
Erlend O. Nødtvedt (Norge)
Politikk Poetikk Praksis (Norge)
Lars Mikael Raattamaa (Sverige)
Olga Ravn (Danmark)
Daniela Seel (Tyskland)
Mazdak Shafieian (Norge)
Lars Skinnebach (Danmark)
Jenny Tunedal (Sverige)
Miia Toivio (Finland)
Andreas Töpfer (Tyskland)
Aina Villanger (Norge)