Klimaaksjonen har fått eget nettsted

Av helsemessige årsaker måtte Freddy Fjellheim trekke seg som styreleder i august, men har ansvaret for å etablere og redigere hjemmesiden. Espen Stueland ble valgt…

forfatternes_klimaaksjon_nettside

Av helsemessige årsaker måtte Freddy Fjellheim trekke seg som styreleder i august, men har ansvaret for å etablere og redigere hjemmesiden. Espen Stueland ble valgt til ny styreleder nå i september.

Styret arbeider med planer for flere nye aksjoner. Det er opprettet et eget arbeidsutvalg og flere arbeidsgrupper. 

Forfatternes klimaaksjon-§110b har nærmere 100 medlemmer, men ønsker seg flere. Interesserte kan melde seg inn via klimaaksjonens nye hjemmeside.