Kollektive avtaler ikke lenger et kollektivt ansvar?

Gjennom en snedig strategi og ansvarsfraskrivelse saboterer forlag forfatternes kollektive avtaler. Istedenfor en anstendig kontrakt for alle, tilbys forfatterne sporadiske frynsegoder og tilfeldige biinntekter, som…

Anne Oterholm

Gjennom en snedig strategi og ansvarsfraskrivelse saboterer forlag forfatternes kollektive avtaler. Istedenfor en anstendig kontrakt for alle, tilbys forfatterne sporadiske frynsegoder og tilfeldige biinntekter, som undergraver det kollektive avtaleverket og betydningen av å stå sammen.

Rammebetingelsene i dagens bokbransje gjør at bokhandlernes og forleggernes marginer presses. En utvikling Forfatterforeningen lenge har advart mot. Nå lar forleggerne sin frustrasjon over dette gå ut over forfatterne, de eneste som ikke er ansvarlige for situasjonen, og som ikke har noen form for
garantert inntekt.

Forfatterforeningen avholder ekstraordinært styremøte i neste uke, for å diskutere helheten i Forfatterforeningens avtaleverk, og særlig se på forholdet mellom normalkontrakt og billigbokkontrakt. Styret vil fatte vedtak om hva som blir det første skrittet i arbeidet for å sikre forfatterne.