Warning: mysqli_real_connect(): not found in /customers/2/6/4/czhnsdg2t/webroots/r1168646/wp/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987 Kompensasjons-ordning for kultursektoren forlenges ut året - Den norske Forfatterforening

Kompensasjons-ordning for kultursektoren forlenges ut året

– Det er en glede for meg å kunne si at vi nå forlenger kompensasjonsordningen for kultursektoren ut året. Selv om vaksinasjonstallene er høye er pandemien uforutsigbar, og gjennom å forlenge ordningen ønsker jeg å skape fortsatt forutsigbarhet for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren er en midlertidig ordning som Kulturdepartementet har opprettet, og som Kulturrådet forvalter, for å bidra til å holde kultursektoren i gang under Covid 19-pandemien. Kompensasjonsordningen kompenserer arrangører for deres uunngåelige økonomiske forpliktelser i forbindelse med et stengt, avlyst eller nedskalert kulturarrangement.

– Fordi kunst og kultur er så viktig for denne regjeringen har vi laget noen av verdens romsligste ordninger. Det gjør at vi blant annet ser at det var færre konkurser enn normalt i kultursektoren både i 2020 og i 2021, og at det er flere nyetableringer. Det lover bra for kulturlivet etter pandemien, sier kultur- og likestillingsministeren.

Kompensasjonsordningen var fastsatt til å gjelde til og med 31. oktober, men blir nå forlenget til 31. desember 2021 med omtrent samme innretning.

– Dette gjør vi for å skape forutsigbarhet. Jeg vet at det er planlagt mange arrangement i hele Norge gjennom høsten og før jul, og med en forlengelse av kompensasjonsordningen bidrar vi til å gjøre situasjonen litt mer forutsigbar i tilfelle noe blir avlyst eller nedskalert som følge av pandemien, avslutter Raja.

Kompensasjonsordningen må godkjennes av ESA før den kan iverksettes.