Kompetente barnebokanmeldere?

Årsmøtet i NBU ble avviklet forrige helg. Der ga leder Sverre Henmo en innføring i eboka og Bokbuffeen, som nå også er åpen for barne-…

Henmo,Sverre

Årsmøtet i NBU ble avviklet forrige helg. Der ga leder Sverre Henmo en innføring i eboka og Bokbuffeen, som nå også er åpen for barne- og ungdomsforfatternes restlager. Men først og fremst er foreningen opptatt av barnebokkritikken, et tema som vil bli tatt opp på et eget seminar under Sigrid Undset-dagene på Lillehammer.

Barne- og ungdomslitteraturen sliter om mulig enda mer med synliggjøring enn voksenbokforfatterne. Fokuset nå vil derfor ikke være om litteraturen de skriver er for "slem", slik man har kunnet lese i media en stund nå, ei heller om det er for lite av den. Det er anmeldernes kompetanse man vil diskutere.

- Som det er nå, er langt de fleste anmelderne av barne- og ungdomsbøker de samme som for voksen skjønnlitteratur. Når i tillegg kritikken ofte er redusert til en notis, er det vanskelig å avgjøre om kritikeren faktisk er kompetent til å anmelde denne sjangeren, sier Sverre Henmo.

Henmo sier at det finnes flere gode barnebokanmeldere, men at de ikke vies plass i de store avisene og mediene. Han gleder seg til seminaret på Lillehammer, der forfatterne Ole Robert Sunde og Rune Belsvik deltar, Anne Cathrine Straume (NRK), Mette Ødegård (Aftenposten) samt flere andre.

- Vi har lenge ønsket oss en egen litterær pris utdelt av Nordisk Råd, men fikk avslag på søknaden av Nordisk Ministerråd. Begrunnelsen dere var at det ikke foreligger noen hindringer for at en barnebok kan vinne prisen. Det må i så fall bety at man pålegger juryen å lese all barne- og ungdomslitteraturen som kommer ut. Også her møter vi samme problematikken som i barnebokkritikken: Hvordan vet vi at jurydeltakerne er kompetente lesere av barnebøker?

Et siste punkt, som ble vedtatt på årsmøtet, var opprettelsen av en debutantpris etter modell av Tarjei Vesaas-prisen. Jury vil da være Det litterære råd, og vil første gang deles ut til neste år.