Konferanse om og for frilansere

Hvordan kan vi opprettholde et kompetent og mangfoldig korps av profesjonelle frilansere, og sikre frie og samfunnskritiske ytringer i norsk offentlighet? Frilansinitiativet har invitert politikere,…

budsjett

Hvordan kan vi opprettholde et kompetent og mangfoldig korps av profesjonelle frilansere, og sikre frie og samfunnskritiske ytringer i norsk offentlighet?

Frilansinitiativet har invitert politikere, redaktører, forskere og frilansere til å belyse situasjonen. Hvilke strategier finnes for veien videre? 

Blant deltakerne på konferansen er Åsa Linderborg (forfatter og kulturredaktør), Kristian Meisingset (frilansskribent og samfunnsdebattant), Birgit Røe Mathisen (forsker ved universitetet i Nordland), Torry Pedersen (sjefredaktør i VG), Anne Schäffer (tidsskriftsredaktør og kunst- og litteraturkritiker), Nina Moi Edvardsen (organisasjonsdirektør i Schibsted Norge), Lars Aarønes (frilansjournalist og redaktør i =Oslo) og Åshild Eidem (frilansjournalist).

Dato: 28.november
Kl 09.00-16.00
Adresse: Uranienborgveien 2, Oslo

Frilansinitiativet er et samarbeid mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk kritikerlag, Frilansjournalistene/NJ, Den norske Forfatterforening og Norsk Oversetterforening. Konferansen er støttet av NFF og Fritt Ord

Konferansen er gratis, men har begrenset antall plasser. Påmelding er derfor bindende. Påmelding innen 21. november 

https://frilansinitiativet.wufoo.com/forms/pamelding-til-frilanskonferansen/

 

PROGRAM FRILANSKONFERANSEN

28 november 09.00-16.00

09.00-09.30: Registrering

09.30-09.50: Velkommen og presentasjon av Frilansinitiativet 

Ida Habbestad (Norsk kritikerlag)

09.50-10.05: Presentasjon av Frilansrapporten 

Lars Aarønes  (NFF)

10.05-10.35: Skribentsituasjonen i et nordisk perspektiv

Åsa Linderborg (Aftonbladet)

10.35-10.50 En politikk for frilansere? 

Bård Vegar Solhjell (SV)

10.50-11.00 Spørsmål fra salen

11.00-11.15 Pause

11.15-12.15 Forholdet mellom oppdragsgiver og frilanser 

— ansvar og forhandlingsrom?

Panelsamtale mellom Nina Moi Edvardsen (Schibsted), Torry 

Pedersen (VG), Åshild Eidem (frilansjournalist). 

Ordstyrer: Kristian Meisingset (frilans skribent)

12.15-13.15 Lunsj

13.15-13.45 Om forskning på frilansere

Birgit Røe Mathisen og Jan Erik Andreassen (UiN)  

13.45-13.55 Spørsmål fra salen

14.00-15.00: Hva kan vi gjøre for å bedre frilansernes situasjon? 

Gruppesamtaler / Idémyldring / Ordet fritt 

15.00-16.00: Hvordan kan vi tenke nytt om mediefrilansernes vilkår? 

Oppsummerende panelsamtale mellom Anne Schäffer (redaktør 

Numer), Birgit Røe Mathisen (UiN), Åsa Linderborg (Aftonbladet) 

Ordstyrer: Lars Aarønes (NFF)

 

Om deltakerne:

Åsa Linderborg er forfatter og kulturredaktør i Aftonbladet.

Bård Vegar Solhjell er nestleder i SVs sentralstyre og Stortingsrepresentant for 

Nina Moi Edvardsen er organisasjonsdirektør i Schibsted Norge.

Torry Pedersen er ansvarlig redaktør i VG.

Åshild Eidem er frilansjournalist.

Kristian Meisingset er frilansskribent og medredaktør i Minerva.

Birgit Røe Mathisen er førsteamanuensis ved Journalistutdanninga,  

SV i Akershus.

Jan Erik Andreassen er universitetslektor ved Senter for journalistikk ved 

Anne Schäffer er redaktør for Numer, kunst- og litteraturkritiker og tidligere 

Ida Habbestad er redaktør for Ballade, musikkritiker og leder for Norsk 

Lars Aarønes er redaktør for =Oslo, styremedlem i NFF og har skrevet 

Universitetet i Nordland. Forskningsprosjekt: «Fri, men sårbar – 

frilansjournalisten i et omskiftende arbeidsmarked.»

Universitetet i Nordland. 

leder for Norsk kritikerlag.

kritikerlag.

Frilansrapporten på oppdrag for Frilansinitiativet.