Konkurransetilsynet vil ha mer konkurranse – og ikke fastpris – i bokbransjen

– Fastprisordningen skader forbrukerne, mener Konkurransetilsynet.

Ifølge NTB mener tilsynet at bokbransjens fastprisordning er konkurransebegrensende og ikke til fordel for forbrukerne. Det fremkommer i tilsynets høringssvar til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

books

– Fastprisordningen skader forbrukerne, mener Konkurransetilsynet.

Ifølge NTB mener tilsynet at bokbransjens fastprisordning er konkurransebegrensende og ikke til fordel for forbrukerne. Det fremkommer i tilsynets høringssvar til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

– Vi kommer med to konkrete forslag til endringer som kan bidra til å fremme konkurransen i bokbransjen, sier seksjonsleder Christian Lund i Konkurransetilsynet til NTB. – Det ene forslaget går ut på å endre systemet for fastsettelse av fastprisperioden på bøker. I dag opphører fastprisperioden for samtlige av fjorårets utgivelser 1. mai året etter. Vi foreslår at fastprisperiodens lengde skal fastsetes for hver enkelt bokutgivelse.

Høringen dreier seg om unntak fra konkurranselovens paragraf om samarbeid ved omsetning av bøker.

– Det andre innspillet vårt går ut på at bokforhandlere bare kan avtale ny fastprisperiode for bøker som utgis på nytt, dersom innholdet i boken er vesentlig endret. Endringer som nytt omslag, ny papirkvalitet, nytt forord eller begrenset omfang av ny tekst mener vi ikke skal gi mulighet for ny fastprisperiode, sier Lund.

Konkurransetilsynet støtter de andre endringene departementet foreslår i sitt høringsbrev.