Korona kan ha fjernet mer enn en tredjedel av kultursektorens inntekter

I en artikkel på Kulturrådets nettside heter det at analysen viser store forskjeller mellom de ulike kunstfeltene, både i hvor hardt de er rammet av…

bokhandel_sjanger_5

I en artikkel på Kulturrådets nettside heter det at analysen viser store forskjeller mellom de ulike kunstfeltene, både i hvor hardt de er rammet av koronaviruset, og i hvordan økonomien i feltene så ut før pandemien traff Norge. Musikkfeltet er hardest rammet, der hele 50% av inntektene anslås å ha falt bort fra 12. mars og ut april. I scenekunstfeltet er tallet 42%, mens det er 35% for visuell kunst, 25% for museums- og kulturarvfeltet og 23% for bokbransjen.

  • Les saken i sin helhet her: https://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/korona-kan-ha-fjernet-mer-enn-en-tredjedel-av-kultursektorens-inntekter

For musikkbransjen er det spesielt konsertinntekter som har falt bort, mens det for museums- og scenekunstfeltene er manglende billettinntekter som er hovedårsaken til nedgangen. Det visuelle kunstfeltet rammes av at de fleste fysiske gallerier, kunstforeninger og kunsthandlere er stengt, mens det for litteraturfeltet først og fremst er salget av bøker i bokhandel som har falt.

– Rapporten bekrefter våre mistanker om hvor hardt kultursektoren er rammet av koronarestriksjonene, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. – Samtidig viser den hvor mangfoldig kulturøkonomien er, og hvor viktig det er med treffsikre tiltak som kan gi forutsigbarhet i en veldig vanskelig tid.

  • Last ned rapporten her: https://www.kulturradet.no/documents/10157/50dfb065-6071-4ba7-acd4-a5f3d7c50175

Kulturrådets analyse er utført i samarbeid med Menon Economics, som i ukene som kommer vil utarbeide flere slike delanalyser. Leo Grünfeld, som leder Menons korona-gruppe, peker på at inntektsfall i en del av næringen påvirker hele næringskjeden.

– Dette fallet i inntekter er ikke annet enn dramatisk. Selv om offentlig sektors rolle er betydelig i deler av kultursektoren, ser vi at over en tredjedel av inntektene likevel er blitt revet vekk. Det handler om at alle ledd i næringen er kraftig berørt. Det helt avgjørende spørsmålet nå er hvor lenge dette varer. Vi kan alle klare oss på 2/3 av inntektene en kort periode, men varer det lenge så snus hverdagen på hodet, sier Grünfeld.