Korona-krisen: Forfattere taper titusener på avlyste oppdrag

– I likhet med andre kunstnergrupper, som musikere og skuespillere, rammes mange forfattere hardt av korona-tiltakene.   Lyrikeren Henning Bergsvåg skriver på Facebook at han…

koronaavlysninger

– I likhet med andre kunstnergrupper, som musikere og skuespillere, rammes mange forfattere hardt av korona-tiltakene.
 
Lyrikeren Henning Bergsvåg skriver på Facebook at han har fått avlysninger frem til sommeren som tilsvarer nærmere 60.000 kroner i inntekt. Han frykter at det vil komme flere avlysninger. 

«Skulle ønske det var tullepenger og ikke det som er med på å betale brødet og melken i huset,» skriver han. 

Selv om tapt inntekt er «en liten greie i det store pandemibildet», minner Bergsvåg om at mange lever av inntektene fra opptredener. 

«De fleste arrangørene har likevel ingen publikumsinntekter, og dermed ikke noe tap selv, så er det da logisk at bare kunstnerne skal bære tapet alene? Hvilket lovverk er det som gjelder?» spør Bergsvåg. 

Kollega Torgrim Eggen, som i disse dager skulle ha reist land og strand rundt for å presentere sin Bragepris-vinnende biografi om Axel Jensen, anslår at han så langt har tapt 40 000 kroner på avlyste oppdrag på grunn av viruset. 

Tore Renberg går glipp av 100.000 kroner frem til august, mens Vilde Kamfjord regnet sammen forventede honorarer på 70 000 kroner som forsvant i løpet av ett døgn. 

 

Tiltakspakke 

Regjeringen la i dag frem en tiltakspakke for næringslivet. Ingen av dem rettet seg spesielt mot kulturlivet.

På spørsmål fra TV 2s Stål Talsnes om situasjonen for frilansere og kunstnere, henviste finansministeren kun til ett punkt: Fristen for innbetaling av næringsdrivendes forskuddsskatt flyttes fra 15. mars til 1. mai. Statsministeren tilføyde at anledningen var passende for å reklamere for gode bøker. 
 
Statsministeren og finansministeren varslet mulig nye tiltak i den uoversiktlige situasjonen. 

DnF-leder Heidi Marie Kriznik er skuffet.

– Det er nedslående at det eneste tiltaket jeg kan se er av betydning for forfattere, er utsatt forskuddsskatt, sier hun. – Det er hyggelig at Erna Solberg oppfordrer folk til å kjøpe og reklamere for gode bøker, men dette hjelper ikke mye for forfattere som ikke bare mister oppdrag, men heller ikke får nye oppdrag. Jeg forventer at det må komme flere tiltak for den utsatte gruppa som forfattere er. Endra permitteringsregler er bare bra for de som har AS. 

DnF er på saken

I DnFs administrasjon jobbes det iherdig med temaet, men også i DnF er kapasiteten redusert pga hjemmekontor og ikke minst akuttløsninger for det avlyste årsmøtet. 

På spørsmål fra DnF om bortfall av oppdrag og inntekter for skjønnlitterære forfattere, svarer Kulturdepartementet: 

Takk for bekymringsmelding fra Forfatterforeningen vedrørende bortfall av oppdrag og inntekter for skjønnlitterære forfattere. Statsråden ser at mange som har mottatt offentlig tilskudd nå ikke får gjennomført arrangementer og prosjekter som planlagt, og at dette går ut over mange kunstnergrupper og kulturinstitusjoner. Han har bedt vår administrasjon om å gå gjennom de ordningene Kulturdepartementet er ansvarlig for, sånn at vi kan få på plass rimelige løsninger for de utfordringer de ulike kunstfeltene står overfor.

DnF-leder Heidi Marie Kriznik skal ha et telefonmøte med de andre aktørene i bransjen nå. 

– Jeg får mange meldinger fra fortvilte forfattere på messenger og andre steder, sier hun. 

Kriznik har allerede vært i kontakt med medlemmer i kulturkomiteen på Stortinget og kontaktet kulturminister Abid Raja. 

– Vi legger press på politiske myndigheter, sier hun.  

Kriznik oppfordrer til å passe på at oppdragene blir meldt inn til Forfattersentrum, eventuelt selv melde de inn. – Da har dere Forfattersentrum i ryggen, sier hun. 

Kriznik har snakket med leder i Forfattersentrum, Ingvild Herzog, og hun forteller at Øystein Strand, ny sjef for Kulturtanken, sier at alle fylker betaler nå frem til 3.april. Kommunene får tippepenger via fylkene og er også forpliktet.

Oppdragsivere som Oslo kommune har også sagt at de ikke krever tilbake oppdrag i denne perioden.

Litteratur i tall viser at 35,4 mill er såkalte fremføringsinntekter. 32 milloner av disse er fra Forfattersentrum. Mye oppdrag akkurat nå og i april og mai er gode inntjeningsmåneder for forfattere. Eksempelvis ble det i fjor utbetalt fire millioner, og året før (2018) utbetalt 3.5 millioner, i perioden.

I sitt siste lederbrev til medlemmene skriver Kriznik: 

Mange forfattere opplever nå å miste oppdrag, og ikke få nye oppdrag. Forfatterne taper inntekt. Forfatterøkonomien er fra før uforutsigbar og utfordrende, og situasjonen nå, med avlysing av oppdrag og tap av honorar, rammer forfattere hardt. Forfatterforeningen og andre aktører i bransjen er tydelige på at arrangørene må betale kunstnerne. Kulturrådet krever ikke tilbake tildelte penger. Noen fylkeskommuner har gått ut og sagt at de vil betale oppdrag som det ikke blir noe av. 

Forfatterforeningen samarbeider med de andre foreningene og bransjeorganisasjonene, og skal i dag ha en telefonkonferanse med Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen, Forfattersentrum og andre foreninger og aktører for å se på muligheter, hva vi kan gjøre og hvordan, og vi vil legge press på politiske myndigheter. Jeg har kontaktet statsråd Abid Raja, og medlemmer i kulturkomiteen på stortinget. Styret i DnF og sekretariatet drøfter nå utfordringene. Følg med på Forfatterforeningens nettside for oppdaterte opplysninger. Forfattersentrum går også ut med informasjon til sine medlemmer. 

Kriznik påpeker at vanlige arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere, er omfattet av permitteringsordningen, og dermed blir fanget opp av et sikkerhetsnett. Kunstnere har ikke den samme tryggheten. De må melde seg til NAV som arbeidsledige. Det samme gjelder kunstnere som primært livnærer seg som frilanser. 

– Myndighetene må etablere et tilsvarende sikkerhetsnett for kunstnere som det som finnes for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, sier hun og minner om at mange frilansere uforskyldt mister store deler av sine inntekter. 

Dette temaet diskuterer Kriznik med resten av bokbransjen i dag. 

Kriznik påpeker at Kulturrådet ikke vil kreve tilbake noe. Og at Kulturtanken oppfordrer alle arrangørene til å betale. DKS-midler er penger som allerede er satt av fra regjeringen. – Det forplikter! sier hun og viser til uttalelsen til Abid Raja. 

 

Rettigheter

Mange forfattere har spørsmål om hvilke rettigheter de har. DnF arbeider med saken, men mange av spørsmålene lar seg foreløpig ikke besvare og avhenger av mulige krisetiltak fra det offentlige og/eller foreningene. Forfattersentrum, som har hovedansvaret for norske forfatteres opptredener og avtaler med lokale oppdragsgivere, har sendt ut en redegjørelse om situasjon. 

Les Forfattersentrums redegjørelse her: https://www.forfattersentrum.no/om-korona-og-oppdrag/ En oppdatert redegjørelse er ventet om kort tid. 

Forfattersentrum påpeker først og fremst: Sørg for at alle oppdrag er meldt inn og at de er registrert: «Inngår dere en avtale nå – gjelder ikke force majeure om oppdraget skulle bli avlyst.» 

Videre skriver de:

Hvis oppdragsgiver avlyser et oppdraget nå med korona-bekymring som årsak, er det ikke force majeure med mindre nasjonale eller lokale myndigheter har innført en begrensning. I skrivende stund er rådet fra FHI å avlyse arrangementer med over 500 publikummere. At det er pålegg fra myndighetene som fører til avlysningen, er et absolutt vilkår. Skolen eller biblioteket som sådan er ikke lokale myndigheter. Faller avlysningen ikke inn under force majeure, har forfatterene krav på å bli honorert.

I Forfattersentrums kontrakt mellom oppdragsgivere og forfattere står det: «Blir oppdraget avlyst av oppdragsgiver 10 til 3 dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 % av avtalt honorar. Ved avlysning tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honorar utbetales.» 

 

Spørretimen 

Kulturminister Abid Q. Raja har allerede understreket at Kulturdepartementet ikke vil kreve tilbake midler som allerede er brukt: 
 
– Som kultur- og likestillingsminister er jeg klar over at mange som har mottatt offentlig tilskudd nå ikke får gjennomført arrangementer og prosjekter som planlagt. Det er selvfølgelig en uforutsett og alvorlig situasjon. Derfor vil Kulturdepartementet ikke kreve tilbake midler som allerede er brukt, sier kultur- og likestillingsministeren. – Jeg har bedt administrasjonen i Kulturdepartementet om å gå gjennom ordningene vi er ansvarlige for, sånn at vi kan få på plass rimelige løsninger for de utfordringene våre felt står overfor, sier Abid Q. Raja.

Temaet var også oppe i Stortingets spørretime, der Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet spurte hvilke krisetiltak rettet mot kultur- idrett og frivilligheten som regjeringen vil vurdere å innføre?

Begrunnelsen for spørsmålet lød slik:

Folkehelseinstituttets råd om å avlyse alle arrangementer med over 500 deltakere er en klok og nødvendig beslutning i den ekstraordinære situasjonen vi nå er i med utbruddet av korona-viruset. Utbruddet vil påvirke alle deler av samfunnet, og hensynet til liv og helse må settes først. Når det nå er snakk om å avlyse store arrangementer, vil åpenbart kultur, idrett og frivilligheten rammes ekstremt hardt. Det er teaterforestillinger over hele landet, kinovisninger, balletten og operaen, konsertarrangører over hele landet, samt idrettsarrangement drevet av frivilligheten, altså aktører ofte i en allerede svært presset økonomisk situasjon, som nå vil rammes hardt av det plutselige utbruddet av korona, og de forholdsregler som helsemyndighetene er nødt til å ta for å begrense spredning. Kultur- idrett- og frivillighetssektoren er vant til å leve på marginene, og har svært lite å gå på i en situasjon med plutselige og uforutsette avlysninger. Denne situasjonen kan ramme kulturøkonomien svært hardt. Det er etter spørsmålstillers mening nødvendig å planlegge for en krisepakke rettet mot kultur, idrett og frivilligheten i denne ekstraordinære situasjonen.

Kulturminister Abid Q. Raja fra Venstre svarte: 

Nå er det først og fremst viktig at alle følger helsemyndighetenes råd, både som arrangører og som publikum. Det å bidra til å hindre smitte av koronavirus er et felles, solidarisk ansvar, spesielt med tanke på den delen av befolkningen som er spesielt utsatt for slik smitte.

Vi følger situasjonen nøye og har løpende dialog med de ulike aktørene i kultur-, idrett- og frivillighetssektoren. Kulturdepartementet har også hatt møte med Virke og Spekter, foreningene Creo og Norsk Teater og Orkesterforening samt Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner for å få deres beskrivelse av situasjonen. Jeg vil fortløpende vurdere å invitere til flere møter/kontakt med sektoren, men da på en måte som tar hensyn til at vi ikke bidrar til ytterligere smitte.

Jeg vurderer situasjonen i kultur-, idrett- og frivillighetssektoren som alvorlig. Dette har bare blitt forsterket etter de siste rådene fra helsemyndighetene rundt gjennomføring av arrangementer. Aktørene er helt avhengige av billettsalg og andre inntekter for å kunne opprettholde sin drift. Mange har små økonomiske reserver og har ikke økonomi til å håndtere en driftsstans. Dette gjelder særlig de mindre aktørene som står i reell fare for en konkurs.

Regjeringen jobber med aktuelle tiltak. Statsministeren og finansministeren har allerede orientert overordnet om tiltak, og vil konkretiserte disse på fredag. Målet med strakstiltak er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Eventuelle ytterligere tiltak for bransjer som er hardt rammet vil løpende bli vurdert.

 

Siden dette arbeidet er pågående, og veldig mye ikke er på plass ennå, vil DnF fortløpende komme med ny informasjon til medlemmene.