Korona-økonomien: Frykter at forfattere skal slutte å skrive

Les saken i sin helhet og se tallene land for land her: https://klassekampen.no/utgave/2020-07-07/forfatterkrise-i-europa Avlyste oppdrag, utsatte bokprosjekter og lavere royaltysatser kveler forfatternes økonomi, ifølge ny…

unnamed
  • Les saken i sin helhet og se tallene land for land her: https://klassekampen.no/utgave/2020-07-07/forfatterkrise-i-europa

Avlyste oppdrag, utsatte bokprosjekter og lavere royaltysatser kveler forfatternes økonomi, ifølge ny rapport. The European Writers’ Council utga 2. juni rapporten: «Economic Impact of Covid-19 on Writers and Translators in the European Book Sector».

Rapporten baserer seg på bidrag fra 33 forfatter- og oversetterforeninger fra 24 europeiske land.

Den økonomiske situasjonen for norske forfattere og oversettere blir beskrevet som «veldig alvorlig», sammen med land som Island, Frankrike og Tyskland.

Rapporten tegner ifølge Klassekampen et dystert bilde av situasjonen:

* 97 prosent har tapt inntekter, hovedsakelig som følge av avlyste foredrag, oppdrag og opplesninger.
* 64 prosent forventer tap grunnet utsatte bokutgivelser.
* 40 prosent forventer tap som følge av utsatte kontrakter og redusert royalty.

Ingvild Christine Herzog, daglig leder i Norsk Forfattersentrum, er bekymret for norske forfatteres økonomi.

– Forfatterstanden i Norge blør, sier Herzog til Klassekampen. Hun frykter at forfattere skal slutte å skrive.

– Det er det en helt reell fare for nå. Korona har gitt en bekreftelse på det vi alltid har visst, nemlig at forfatterøkonomien er enormt svak. Det kan skremme bort forfattere som har omsorgsansvar for andre, eller som bare liker at husleia blir betalt, utdyper Herzog.

Norsk Forfattersentrum rapporterer om en nedgang på 60 prosent i utbetalte honorarer i mai i år, sammenlignet med mai 2019.

– For forfattere ligger pengene i oppdrag, ikke i boksalg. Det er oppdragene som driver deg og holder deg flytende, forklarer Herzog.

– Vi er svært bekymret for høsten. I august er det ekstremt få innmeldte oppdrag. Det er en ganske god indikator på at høsten blir kjempetrang for forfatterne, sier hun.

Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening, mener det foregår en ukritisk digitalisering av oppdrag og litteratur på internett.

– Det har vært stor dugnadsvilje for å digitalisere litteratur og litteraturarrangementer de siste månedene. Da har ikke alltid forfatterøkonomien og forfatterens kontroll over eget verk blitt ivaretatt, sier Kriznik til KK.

– Det bekymrer meg veldig at man digitaliserer for «evigheten». Det kan tappe forfatteren for inntektskilder, fordi det kan gjøre det mindre attraktivt å holde nye arrangementer med forfatterne.
 
Kriznik stiller spørsmål også ved en annen digital følge av koronakrisa.

– Digitalt salg har gått opp, og nesten en firedel av salget av skjønnlitteratur er nå på nett. Der er andelen som går til forfatteren lavere. Hva boka selges for burde vært formatnøytralt, sier Kriznik til Klassekampen. – At forfatteren får en så mye mindre inntekt når salget er digitalt, er rett og slett for jævlig. Arbeidet bak er jo det samme.

Kriznik hevder mange forfattere har mistet store summer i inntekt denne våren, noen oppimot hundre tusen kroner, hovedsakelig fra avlyste oppdrag. – I en forfatterøkonomi er det enormt mye, påpeker Kriznik.