Koronarapporten skuffer kulturlivet

Kulturlivet er skuffet over den stemoderlige behandlingen av nettopp kultur i korona-kommisjonens rapport. Kulturlivet nevnes bare åtte ganger, og bare én organisasjon fikk komme med innspill, skriver Klassekampen. Tiltakene ble knapt vurdert i kommisjonens rapport, skriver Aftenposten.

Koronakommisjonens rapport gir for lite innsikt i kulturlivets utfordringer under pandemien, mener blant andre Creo og Museumsforbundet.

Les saken i sin helhet her: https://klassekampen.no/utgave/2021-04-15/skuffet-over-koronarapport

Verdiskapingen sank med 27 prosent i kultursektoren i fjerde kvartal i fjor sammenliknet med året før – nest mest av alle næringer i rapportens oversikt.

Likevel har ikke kommisjonen vurdert regjeringens tiltak og støtteordninger for bransjen, skriver Klassekampen.

Så vidt Klassekampen kjenner til, er Creo den eneste kulturorganisasjonen som har kommet med innspill til kommisjonen. Heller ikke Kulturrådet, som forvalter de store støtteordningene til kulturlivet, er blitt kontaktet av kommisjonen.

Den 500 siders rapport har store mangler, mener kulturlivet. Nå etterlyser de et nytt forsøk, skriver Aftenposten.

Les Aftenpostens sak i sin helhet her: https://www.aftenposten.no/kultur/i/JJexgb/500-siders-rapport-har-store-mangler-mener-kulturlivet-naa-etterlyser

Kulturlivet blør. De er blant dem som har tapt mest penger og måttet permittere flest folk. Mange lever fortsatt med et yrkesforbud, fastslår Aftenposten. Og svært mange er forbannet over tiltak som virker både urettferdige og ulogiske.

Kommisjonen slår fast at kulturnæringen er særlig hardt rammet av pandemien. Bare overnatting- og serveringsvirksomhet har gått på større tap.

Forbudet mot arrangementer fra 12. mars gjorde at inntektene stanset helt. Resultatet ble at verdiskapningen ble halvert første halvår i 2020. I fjorårets siste tre måneder var verdiskapningen 27 prosent lavere enn i samme periode året før.

Rhiannon Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke, mener ifølge Aftenposten at det er helt tydelig at økonomiske konsekvenser ikke har vært kommisjonens hovedfokus.

– Derfor tenker jeg det er naturlig å følge opp med en analyse av hvilke tiltak som er rettet mot sektorene, hvordan de har virket og hvilke konsekvenser det har hatt. Bransjene som ble hardest rammet, er de som lever av å samle folk, sier Edwards.

Kommisjonsleder Stener Kvinnsland sier at kultursektoren er blitt behandlet i kapitlene som er viet til sosiale, økonomiske og helsemessige langtidseffekter av pandemien.

– Vi nevner også helt spesifikt at kulturlivet sammen med reiselivet er to av næringssektorene som har vært spesielt utsatt. Men dette er et bevegelig mål som må sees i et langsiktig perspektiv om hvordan vi innretter tiltakene, og det har vi ikke hatt mulighet til å se på, sier Kvinnsland.

Av kommisjonens 12 medlemmer er det bare Knut Eirik Dybdal som har erfaring fra kultursektoren, blant annet som styreleder i Nordnorsk Filmkommisjon.