Aktuelt

Krev bedre vilkår!

En del forfattere har nå fått royaltyavregning fra Cappelen Damm for lytting til lydbøker i Storytel. Royalty per lytting er etter vårt syn for lav….

lydbok_2

En del forfattere har nå fått royaltyavregning fra Cappelen Damm for lytting til lydbøker i Storytel. Royalty per lytting er etter vårt syn for lav. Royalty varierer fra periode til periode og er helt nede i 10 kroner per lytting, kanskje også under det i perioder. Til sammenligning får forfatteren utbetalt ca. 23 kroner i royalty for en solgt lydfil med utsalgspris på 149 kroner (eksempel med forhandlerrabatt på 30 %).

Vi er kjent med at Cappelen Damm tilbyr forfatterne 20 % royalty av forlagets nettoinntekt fra Storytel. Cappelen Damm eier 50 % av Storytel. Det er problematisk at forlaget kan godta dårlige vilkår fra Storytel, noe som presser forfatternes royaltygrunnlag ned, samtidig som de ved det kan hente ut større overskudd som eiere av Storytel. Få av de andre forlagene har godtatt vilkårene Storytel tilbyr.

Vi er i forhandlinger med Forleggerforeningen om en avtale for lydbøker i abonnementstjenester, men det er usikkert når denne er på plass. Vi oppfordrer derfor forfattere som blir tilbudt en avtale fra Cappelen Damm om å stille krav til bedre vilkår enn det som ligger i deres tilbud. Send oss avtalen, så kan vi gi deg råd om hvilke vilkår du kan fremme krav om.

I tillegg til krav om bedre vilkår, bør du også kreve å få denne formuleringen inn i avtalen:

«Denne avtalen skal erstattes av ny fremforhandlet avtale mellom Den norske Forleggerforening og Den norske Forfatterforening, alternativt mellom Den norske Forfatterforening og Forlaget. Den nye avtalen skal gis tilbakevirkende kraft i den grad den gir forfatteren bedre vilkår enn allerede inngått avtale.»