Krf går for stipendløft!

Kunstnernettverket og mange enkeltorganisasjoner har de siste åra arbeidet for en lønnsreform for kunstnerstipendene. Målsettingen har vært å løfte et arbeidsstipend opp til 50 %…

2x

Kunstnernettverket og mange enkeltorganisasjoner har de siste åra arbeidet for en lønnsreform for kunstnerstipendene. Målsettingen har vært å løfte et arbeidsstipend opp til 50 % av ei gjennomsnittlig norsk heltidsårslønn og at stipendene deretter skal justeres i tråd med lønnsveksten for statsansatte. I fjorhøstens budsjettforhandlinger fikk Krf og Venstre gjennomslag for første trinn i reformen, noe som førte til at et arbeidsstipend økte fra 210 000 til 230 000. En økning på 8 millioner i 2017 er litt under det Kunstnernettverket har bedt om, men et betydelig skritt videre mot reformens målsetting.

Regjeringen gikk i sitt budsjettforslag inn for en minimal økning av kunstnerstipendene, så liten at den vil gi realnedgang i stipendmottakernes inntekter.