KrF og Geir Bekkevold med budsjett som gir håp for kunstnerne

Mange takk til KrF og Geir Jørgen Bekkevold som er KrFs representant i Stortingets familie- og kulturkomite. Og nå etter to dager med høringer i…

geir_j

Mange takk til KrF og Geir Jørgen Bekkevold som er KrFs representant i Stortingets familie- og kulturkomite. Og nå etter to dager med høringer i komiteen: Vel blåst høring! Nå gjenstår forhandlingene om budsjettet.

KrF-budsjettet gir, med økte stipendmidler, og økte bevilgninger til Norsk kulturfond, håp for kunstnerøkonomien, og det frie kunstfeltet.

Forfatterforeningen støtter Norsk Kulturråds budsjettsøknad, som vil bli innfridd med forslaget i KrFs alternative budsjett. I Kulturrådets budsjettsøknad prioriteres ordninger som nettopp sørger for at den kunsten og kulturen som skapet når ut til et bredt publikum. For forfatternes del gjelder det spesielt innkjøpsordningene, som er et av de virkemidlene som i størst grad har sørga for norsk litteraturs suksess i inn- og utland, samt at norsk litteratur kjøpes inn og gir alle i hele Norge gratis tilgang til litteratur gjennom folkebibliotekene, pluss bidrar til en større utgivelsesbredde i forlagene, og gir forfatterne inntekter. Med et slikt tilskudd som KrF foreslår i sitt alternative budsjett, kan Kulturrådet videreutvikle innkjøpsordningene, blant annet det å få et bedre digitalt tilbud i biblioteket.     

I KrFs alternative budsjett står følgende:

Kultur Kunst og kultur er en fundamental del av menneskets liv. Det er et viktig grunnlag for nærmiljø og lokalsamfunn, og det er en viktig del av et nasjonalt og internasjonalt fellesskap. KrF mener kunst og kultur også må dyrkes, stimuleres og oppmuntres av det offentlige. Pressestøtte KrF mener vi trenger mer enn noen gang solid journalistikk og meningsbærende aviser. Nå er ikke tiden for å kutte i sårt tiltrengt pressestøtte. Med vår oppretting av kuttet på 30 mill. kroner, bidrar KrF til at 14 aviser fortsatt kan bringe kvalitetsjournalistikk til folket. Et løft for kunstnerne Kunstnerundersøkelsen har vist at det er et sterkt behov for å bedre kunstnernes økonomi. Vi foreslår derfor å bedre situasjonen blant annet gjennom bevilgninger til Kulturfondet, økte satser for kunstnerstipendet og økt støtte til Skuespiller- og dansealliansen for å kunne ansette flere frilansdansere og -skuespillere. Ensemble og kor i det frie kulturfeltet Korbevegelsen er den største folkebevegelsen etter idretten. Det er viktig både å bevare og fornye den nasjonale verdien som ligger i korkunsten. Derfor foreslår vi å styrke ensemblestøtten i Norsk kulturråd for å gi et løft til kor i det frie kulturfeltet. KrF prioriterer: mill. kr • Produksjonstilskudd (pressestøtte) 30 • Kor i det frie kulturfeltet 15 • Kulturfond 30,5 • Museumsbygg Skien, oppstartmidler 15 • Operahus Kristiansund, oppstartmidler 15 • Skuespiller- og dansealliansen 10 • Kunstnerstipend 10 • Språkpolitiske tiltak, herunder LNK 2,7 • Anne Cath Vestly Museum 15