Krf vil styrke kunstnerstipendene!

– Dette er veldig bra! Krf viser med dette at de har tatt inn over seg tallene som kom fram i kunstnerøkonomiutredningen. De er villig…

krfbilde

– Dette er veldig bra! Krf viser med dette at de har tatt inn over seg tallene som kom fram i kunstnerøkonomiutredningen. De er villig til å gi kunstnerne et løft som virkelig monner, sier leder i Forfatterforenignen, Sigmund Løvåsen.

Et samla Kunstnernettverk har lenge argumentert for at nivået på arbeidsstipendene og stipend til etablerte kunstnere og seniorkunstnere må løftes. Stipendene har fått små påslag med jevne mellomrom, men gapet til lønnsnivået ellers i samfunnet har bare økt og økt. Mens et arbeidsstipend i 1963 lå på 82 % av et normalårsverk, lå det i 2014 på 41 % av en gjennomsnittlig heltids årsinntekt i Norge. Dette er et dramatisk kutt i stipendets realverdi. Kunstnernettverket har derfor foreslått en økning i stipendutbetalingen fordelt over tre år, slik at et arbeidsstipend i 2018 vil være oppe på 50 % av ei norsk gjennomsnittlig årslønn. Krfs alternative budsjett er i tråd med Kunstnernettverkets ønske.