Krimfestivalen-forfattere får ikke betalt

Forfattere fra Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal forventes å stille opp på arrangementer gratis under Krimfestivalen i helgen.

I går meldte Norsk Forfattersentrum at Krimfestivalen, som drives av Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal, ikke betaler sine egne forfattere for deltagelse på festivalen.

– Stortingspolitikerne har akkurat levert merknader til Kunstnarkår, hvor de påpeker at gratisarbeid blant norske kunstnere er en stor utfordring. Norske forlag får store direkte og indirekte subsidier frå staten gjennom innkjøpsordningen og momsfritak, men betaler altså ikke forfatterne sine under Krimfestivalen. Det er stikk i strid med det Stortinget anbefaler, sier Brynjulf Jung Tjønn, leder i Den norske Forfatterforening og viser til merknadene til Kunstnarkår fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, hvor det blant annet står:

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Fremskrittspartiet, viser til at underbetaling og gratisarbeid er en stor utfordring for kunstnere globalt og ikke bare for Norges del. Dette fremkommer blant annet av UNESCO-rapporten Reshaping policies for creativity fra 2022, der [det] blant annet også vises til prosjektet Paying the artist, som det irske kulturrådet står bak, der de har utarbeidet prinsipper for fastsettelse av rimelig betaling i ulike sammenhenger».

Fordi Krimfestivalen anser arrangementet som markedsføring, forventer forlagene at forfatterne stiller opp uten å få betalt.

– Markedsføring er en del av det forlaget skal gjøre. Vårt prinsipp er at forfattere skal ha betalt for alt arbeidet de gjør i sammenheng med formidling av boka si. Mange forfattere opplever jo at arrangører ofte forventer at forfatter skal stille opp gratis, og da er det uheldig at dette allerede starter når forlagene arrangerer noe, sier Jung Tjønn til Norsk Forfattersentrum.

Han legger til at det sender et signal om at til og med forlagene selv forventer at forfatterne stiller opp gratis. Han påpeker at veldig mange forfattere er avhengige av å spe på boksalginntekt med oppdrag.

– Du er avhengig av de mulighetene du får til å promotere boka di. Krimfestivalen, og festivaler generelt, er gode arenaer for å synliggjøre bøkene dine. Det er en mulighet mange forfattere er redde for å miste, og jeg skjønner at det er vanskelig å ta opp kritikk med arrangørene. Da er det viktig at forfatterforeningene og Norsk Forfattersentrum tar opp denne problematikken på vegne av forfatterne, sier han.

Ingvild C. Herzog, daglig leder i Norsk Forfattersentrum er også bekymret for signalet den forlagseide festivalen sender.

– Jeg tenker at festivaler som har mulighet til å kutte i kostnader og utgifter ved å bruke samme argumentasjon som forlagene om markedsføring og publisitet, etter hvert vil komme til å gjøre det, sier Herzog, og påpeker at alle andre som arbeider med samme markedsføring får betalt.

Det står heller ingenting i normalkontrakten for skjønnlitteratur om at forfatter skal stille opp gratis for å markedsføre.

– Jeg syns forlagene skal kjenne sin besøkstid, og betale det det koster for å gjennomføre en krimfestival. Siden forlagene får en betydelig større sum for boksalg enn forfatterne gjør, tjener forfatteren i mye mindre grad på dette. Det er forlagenes plikt å bygge forfatterskap. Norske forlag har momsfritak og innkjøpsordning, og en av grunnene til at vi har disse ordningene er fordi forlagene skal være med på å bygge forfatterskap og norsk litteratur. Den som taper mest på de dårlige tidene, er forfatteren selv. Det er ikke nå vi skal bruke tiden på å presse forfatterøkonomien ytterligere, sier Herzog.